Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V1
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V1
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location L1
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location L42, L43
Thu 15 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location L41, L42
Fri 16 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V1
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V1
Thu 22 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location L42, L43
Fri 23 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location B1
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V1
Thu 29 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location L42, L43
Fri 30 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location B1
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location L1
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location L1
Wed 12 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location B1
Note: Utanför modul
Thu 13 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location B1
Thu 13 dec 13:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location B21, B22
Fri 14 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location B1
Fri 14 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location B21, B23
Week 2 2019 Show in My Schedule
Fri 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location L21, L22, L31, L41, ...
Feedback News