Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2020 Show in My Schedule
Tue 1 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E32
Thu 3 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: Q15
Week 37 2020 Show in My Schedule
Tue 8 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Wed 9 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E32
Thu 10 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: Q15
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIEMM
Lecture
Location: E31
Thu 24 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: D42
Week 41 2020 Show in My Schedule
Tue 6 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: Q15
Wed 7 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Thu 8 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: Q17
Week 44 2020 Show in My Schedule
Tue 27 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: D41
Thu 29 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E51
Week 45 2020 Show in My Schedule
Tue 3 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Wed 4 nov 14:00-16:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E35
Week 47 2020 Show in My Schedule
Tue 17 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E35
Wed 18 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Wed 2 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E35
Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: D34
Wed 9 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Week 51 2020 Show in My Schedule
Tue 15 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2020 TIEMM
Seminar Teachers: Tomas Sörensson
Location: E31
Feedback News