Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2021 Show in My Schedule
Mon 22 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location: Digital
Note: Frl 7
Mon 22 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location: Digital
Note: Övn 9
Mon 22 mar 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 23 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Nihad Subasic
Location: Digital
Note: Övn 9
Tue 23 mar 16:00-17:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Wed 24 mar 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Wed 24 mar 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Wenström
Note: DIS
Wed 24 mar 15:00-16:00 Övrigt
VT 2021
Övrigt
Location: Digital
Note: DIS
Wed 24 mar 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Thu 25 mar 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 25 mar 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Thu 25 mar 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Fri 26 mar 09:00-10:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Fri 26 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIS
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 11:00-12:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Mon 29 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Frl 8
Tue 30 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 10
Tue 30 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Tue 30 mar 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Wed 31 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Wed 31 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 10
Thu 1 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Thu 1 apr 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 1 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Frl 9
Mon 12 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 11
Mon 12 apr 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Wed 14 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Wed 14 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 11
Wed 14 apr 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 15 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Thu 15 apr 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 15 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Fri 16 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: MIK
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Frl 10
Mon 19 apr 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 20 apr 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 20 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 12
Tue 20 apr 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Tue 20 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Wed 21 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Övn 12
Thu 22 apr 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 22 apr 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Thu 22 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Fri 23 apr 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Fri 23 apr 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Wenström
Note: FIL
Fri 23 apr 15:00-16:00 Övrigt
VT 2021
Övrigt
Location: Digital
Note: FIL
Fri 23 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 11:00-12:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Mon 26 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: Digital
Note: Frl 11
Tue 27 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: Digital
Note: Övn 13
Tue 27 apr 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Tue 27 apr 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 27 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Wed 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: Digital
Note: Övn 13
Thu 29 apr 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Thu 29 apr 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Thu 29 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Fri 30 apr 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Fri 30 apr 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Wenström
Note: FIL
Fri 30 apr 15:00-16:00 Övrigt
VT 2021
Övrigt
Location: Digital
Note: FIL
Fri 30 apr 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: FIL
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Note: Frl 12
Mon 3 may 16:00-17:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 4 may 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 4 may 15:00-17:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: Digital
Note: Övn 14
Wed 5 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: Digital
Note: Övn 14
Wed 5 may 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Wed 5 may 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Thu 6 may 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Thu 6 may 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Wenström
Note: DIK
Thu 6 may 15:00-16:00 Övrigt
VT 2021
Övrigt
Location: Digital
Note: DIK
Thu 6 may 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Fri 7 may 09:00-10:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Fri 7 may 10:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Mon 10 may 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Mon 10 may 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Wenström
Note: DIK
Mon 10 may 15:00-16:00 Övrigt
VT 2021
Övrigt
Location: Digital
Note: DIK
Mon 10 may 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Tue 11 may 08:00-09:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 11 may 13:00-14:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Tue 11 may 14:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Tue 11 may 16:00-17:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 15:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Mon 17 may 15:00-16:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Mon 17 may 16:00-18:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: DIK
Tue 18 may 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Tue 18 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital
Note: Uppsamling
Thu 20 may 09:00-10:00 Räknestuga
VT 2021
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: Digital
Week 22 2021 Show in My Schedule
Fri 4 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Hans Johansson
Location: V01, V11, V12, V21, ...
Feedback News