Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M3
Note: Frl 8
Mon 4 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: U51
Note: Övn 10
Tue 5 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist, Nihad Subasic
Location: M33
Note: Övn 10
Thu 7 nov 16:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U41
Note: Inställd/ Cancelled
Fri 8 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U41
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M3
Note: Frl 9
Tue 12 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 11
Tue 12 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 11
Wed 13 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: FIL
Wed 13 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Thu 14 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U41
Thu 14 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: M36
Note: FIL
Thu 14 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Thu 14 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: M36
Note: FIL
Thu 14 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Fri 15 nov 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U21
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M3
Note: Frl 10
Tue 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 12
Wed 20 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 12
Thu 21 nov 11:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Thu 21 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: FIL
Thu 21 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Thu 21 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: FIL
Thu 21 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Fri 22 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Fri 22 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: FIL
Fri 22 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: FIL
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M3
Note: Frl 11
Tue 26 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 13
Wed 27 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Hans Johansson, Anders Malmquist
Location: M33
Note: Övn 13
Thu 28 nov 08:00-09:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Thu 28 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: DIK
Thu 28 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Thu 28 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Thu 28 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 29 nov 13:00-14:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Fri 29 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: DIK
Fri 29 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Hans Johansson
Location: M3
Note: Frl 12
Thu 5 dec 09:00-10:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Thu 5 dec 15:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: M31
Note: DIK
Thu 5 dec 16:00-18:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 6 dec 11:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Hans Johansson
Location: U31
Fri 6 dec 13:00-14:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: DIK
Fri 6 dec 14:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Fri 6 dec 15:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: DIK
Fri 6 dec 16:00-18:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Location: Wenström
Note: DIK
Week 2 2020 Show in My Schedule
Wed 8 jan 14:00-15:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Hans Johansson
Location: M35
Feedback News