Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Note: introduktions pass
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location Q1
Wed 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location Q1
Fri 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location Q1
Fri 18 jan 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location Q31, Q33
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Tue 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Wed 23 jan 08:00-10:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Wed 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Tue 29 jan 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Wed 30 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Thu 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Wed 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Thu 7 feb 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Wed 13 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Thu 14 feb 10:00-12:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Fri 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Wed 20 feb 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Thu 21 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Fri 22 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Wed 27 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Thu 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Thu 28 feb 15:00-17:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Claes Tisell, Akepati Bhaskar Reddy
Location M32, M33
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Claes Tisell
Location M1
Fri 8 mar 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Claes Tisell
Location Q11, Q13, Q26, Q33, ...
Feedback News