Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Startseminarium
Wed 16 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 18 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 22 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 23 jan 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 25 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 29 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 30 jan 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 1 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 5 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 6 feb 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 8 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 12 feb 08:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Delredovisning 1
Wed 13 feb 13:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Delredovisning 1
Fri 15 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 19 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 20 feb 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 22 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 26 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 27 feb 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 1 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Tue 19 mar 08:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Wed 20 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Inspirationsföreläsning
Wed 20 mar 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 22 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 08:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Delredovisning 2
Wed 27 mar 13:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Gladan
Note: Delredovisning 2
Fri 29 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 3 apr 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 5 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 5 apr 14:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Martin Sjöman
Location Gladan
Note: Projektmapp
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 10 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 12 apr 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 24 apr 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Riskan
Fri 26 apr 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 2 may 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 3 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Tue 7 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 8 may 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial Teachers: Stefan Ståhlgren
Location Earnen
Fri 10 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp
Note: Slutredovisning
Fri 10 may 13:00-17:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp
Note: Slutredovisning
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation Teachers: Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp
Note: Slutredovisning
Wed 15 may 08:00-20:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Nihad Subasic, Stefan Ståhlgren, Leif Grönvall, Martin Sjöman
Note: KTH Entré
Feedback News