Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Ons 20 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Bo Karlsson
Plats: D1
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Ons 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Bo Karlsson
Plats: D3
Vecka 12 2019 Visa i Mitt schema
Tis 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ida Pinho
Plats: U1
Vecka 13 2019 Visa i Mitt schema
Tis 26 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminarium
Plats: V32, V34
Feedback Nyheter