Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Thu 17 jan 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location M31
Thu 17 jan 15:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location M31
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 21 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 24 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 24 jan 09:00-10:00 Övrigt
VT 2019
Övrigt
Location M32
Thu 24 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 28 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 31 jan 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 31 jan 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 4 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 7 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 7 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 11 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 14 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 14 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location M32
Mon 18 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 21 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 21 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 25 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 28 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 28 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 08:00-09:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 18 mar 09:00-10:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location M32
Mon 18 mar 10:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location M31
Mon 18 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 21 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 21 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 25 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 28 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 28 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 1 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 4 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 4 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 15 2019 Show in My Schedule
Thu 11 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 11 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Wenström
Note: Utanför modul. FIL lab
Wed 24 apr 08:00-10:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Wenström
Note: Utanför modul. FIL lab
Thu 25 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 25 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 29 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 2 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 2 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 6 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 9 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 9 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Mon 13 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 16 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Thu 16 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location U51, U61
Feedback News