Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Edit date range or view
Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anders Eliasson
Location: V11
Note: Introduktion
Week 4 2020 Show in My Schedule
Tue 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anders Eliasson
Location: V21, Teknikringen
Note: Projekthantering
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anders Eliasson
Location: V11
Note: Projektstart
Wed 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Annika Borgenstam
Location: V3, Teknikringen
Note: Inspirationsföreläsning - Hur kan vi designa morgondagens material?
Thu 30 jan 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: V3, Teknikringen
Note: Stål-Metallurgi-Sandvik - Föreläsare: Olle Sundqvist
Wed 5 feb 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Charlotte Holgersson
Location: Q22, Malvinas väg
Note: Organisation och genus, - samt jämställdhet och mångfald.
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Pär Jönsson
Location: V3, Teknikringen
Note: Inspirationsföreläsning - Hållbar utveckling inom stålindustrin.
Wed 12 feb 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 14 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Charlotte Holgersson
Location: V11
Note: Reflektionsuppgift
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 11:00-12:00 Studiebesök
VT 2020
Study visit Teachers: Johan Martinsson
Note: HYBRIT-Lab - Frivilligt studiebesök på HYBRIT-Lab.
Thu 20 feb 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 21 feb 09:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Anders Eliasson
Location: V21, Teknikringen
Note: Problemformuleringsseminarium
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 11:00-12:00 Studiebesök
VT 2020
Study visit Teachers: Johan Martinsson
Location: Sefström
Note: HYBRIT-Lab - Frivilligt studiebesök på HYBRIT-Lab.
Tue 25 feb 15:00-18:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Thu 27 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Christopher Hulme-Smith
Location: M122
Note: Materialval med CES-EDU pack
Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Ulrica Edlund
Location: V3, Teknikringen
Note: Inspirationsföreläsning - Naturens polymera system - råvaror och inspiration för materialindustrin.
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: V3, Teknikringen
Note: Inspirationsföreläsning - "NEVS - Shaping mobility for a more sustainable future" Föreläsare: Felicia Fröjd
Wed 18 mar 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Fri 20 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Sara Trulsson
Note: Kritiska material och - cirkulär ekonomi.
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Note: Inspirationsföreläsning - Föreläsare: Claes Morin. "Advanced high strength steels, light weighting and sustainability at Scania".
Wed 25 mar 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Note: Restprodukter - finns det? - Föreläsare: Björn Haase, Höganäs AB.
Wed 1 apr 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Fri 3 apr 13:00-16:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Sara Trulsson
Location: Distans
Note: Klimatförändringar
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Note: Inspirationsföreläsning - Föreläsare: Sara Olsson "Partnerskap, Produktion och användning av metaller för en hållbar framtid - Boliden AB".
Wed 8 apr 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Note: Inspirationsföreläsning - Föreläsare. Maria Åstrand "En Europeisk värdekedja för framtidens batterimetaller - Northvolt AB".
Wed 22 apr 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Pål Efsing
Location: Distans
Note: Inspirationsföreläsning - Händer det saker när prylar åldras? Att jobba i en tvärvetenskaplig miljö - Vattenfall/Ringhals.
Wed 29 apr 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Week 19 2020 Show in My Schedule
Tue 5 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Note: Inspirationsföreläsning - Hanna Friberg: "Presentation av SSAB".
Wed 6 may 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anders Eliasson
Location: Distans
Note: Muntlig presentation
Wed 13 may 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Distans
Thu 14 may 13:00-17:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Anders Eliasson
Location: Distans
Feedback News