Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Introduktion
Mon 27 aug 10:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Mon 27 aug 10:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M31, M32, M35, M36
Tue 28 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Note: Mekanik 1
Wed 29 aug 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M1
Note: CAD1
Wed 29 aug 09:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: CAD1 Lab
Thu 30 aug 15:00-17:00 Information
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Ritteknik 1
Fri 31 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 1
Fri 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Ritteknik
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 2
Tue 4 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M1
Note: CAD2
Tue 4 sep 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: CAD2
Wed 5 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 3
Wed 5 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location Q1
Note: MATLAB 1
Thu 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location FR4
Note: Ritteknik
Fri 7 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location M1
Note: CAD3
Fri 7 sep 14:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Note: CAD3 Lab
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: MATLAB 2
Mon 10 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Krysstalsövning 1
Mon 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Carl Dahlberg
Location M1
Note: Föreläsning 3 - Hållfasthetslära 1
Tue 11 sep 10:00-12:00 Information
HT 2018
Information Teachers: Helena Hedman
Location Alfvénsalen
Note: Information från kansliet
Wed 12 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Butter, Glader, Kloker, Prosit, ...
Note: MATLAB övn 1
Wed 12 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 4
Thu 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Carl Dahlberg
Location M1
Note: Föreläsning 4 - Hållfasthetslära 2
Thu 13 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 5
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Krysstalsövning 2
Mon 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Fredrik Lundell
Location M1
Note: Föreläsning 5 - Strömningsmekanik 1
Tue 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 6
Tue 18 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Butter, Glader, Kloker, Prosit, ...
Note: MATLAB övn 2
Wed 19 sep 13:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Glader, Prosit, Toker, Trötter
Note: Handledning CAD
Thu 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Fredrik Lundell
Location M1
Note: Föreläsning 6 - Strömningsmekanik 2
Thu 20 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 7
Fri 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: MATLAB 3
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Prosit
Note: CAD redovisning, Klass 1 & 2
Mon 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Krysstalsövning 3
Mon 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 7
Tue 25 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Prosit
Note: CAD redovisning, Klass 3 & 4
Wed 26 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 8
Thu 27 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Butter, Glader, Kloker, Prosit, ...
Note: MATLAB övn 3
Thu 27 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 8
Fri 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 9
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Krysstalsövning 4
Mon 1 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Föreläsning 9
Tue 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Övning 10
Wed 3 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Butter, Kloker, Toker, Trötter
Note: MATLAB extra
Fri 5 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test
Location Butter, Kloker, Prosit, Toker, ...
Note: LAB 2, Klass 1 & 2
Fri 5 oct 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test
Location Baltzar, Butter, Kloker, Prosit, ...
Note: LAB 2, Klass 3 & 4
Fri 5 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M23, M24, M33, M37
Note: Krysstalsövning 5
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Gruppindelning projekt
Mon 8 oct 15:00-16:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location M31, M32, M35, M36
Mon 8 oct 16:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Location Glader, Kloker, Prosit, Toker
Tue 9 oct 08:00-17:00 Studiebesök
HT 2018
Study visit
Note: Klass 1 & 2
Wed 10 oct 08:00-17:00 Studiebesök
HT 2018
Study visit
Note: Klass 3 & 4
Thu 11 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location M31, M32, M35, M36
Note: Projektredovisning
Thu 11 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Projekt kick-off
Fri 12 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Summerande föreläsning
Fri 12 oct 15:00-18:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop
Location FB53
Week 42 2018 Show in My Schedule
Mon 15 oct 13:00-17:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Location Q15, Q17
Note: Prova-på-tentamen
Tue 16 oct 10:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial
Location M33
Note: Genomgång prova-på-tentamen
Wed 17 oct 09:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson
Location Trötter
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location B22, B23, B24, M31, ...
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Projektarbete och projektplan
Mon 29 oct 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Tue 30 oct 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Tue 30 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Genus & org - Klass 1
Wed 31 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Genus & teknik - Klass 1
Wed 31 oct 15:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Thu 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Teknisk rapportskrivning
Thu 1 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Fri 2 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M33
Note: Genus & org - Klass 2
Fri 2 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Genus & org - Klass 3
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Hållbar utveckling 1
Mon 5 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Hållbar utveckling, Klass 1
Tue 6 nov 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Hållbar utveckling, Klass 2
Wed 7 nov 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Hållbar utveckling, Klass 3
Thu 8 nov 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Hållbar utveckling, Klass 4
Fri 9 nov 10:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M32
Note: Genus & teknik - Klass 2
Mon 12 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: Genus & org - Klass 4
Mon 12 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M32
Note: Genus & teknik - Klass 3
Wed 14 nov 08:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Fri 16 nov 10:00-13:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location Q26
Fri 16 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M32, M35, M36
Note: Hållbar utveckling 2
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop
Location U41
Note: Arduino
Wed 21 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M32
Note: Genus & teknik - Klass 4
Fri 23 nov 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31, M32, M35, M36
Note: Hållbar utveckling 3
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location FB53, M31, M32, M35
Thu 29 nov 08:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Fri 30 nov 08:00-13:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Retorik
Wed 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Note: Hållbar utveckling, summering
Thu 6 dec 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget projektarbete
Fri 7 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test
Location Baltzar, Butter, Kloker, Prosit, ...
Note: OVNA, Klass 1 & 2
Fri 7 dec 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test
Location Baltzar, Butter, Kloker, Prosit, ...
Note: OVNA, Klass 3 & 4
Week 50 2018 Show in My Schedule
Thu 13 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation
Location M31, M32, M35, M36
Note: Projektredovisning
Thu 13 dec 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location M1
Fri 14 dec 11:00-14:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Per Johansson, Lars Wingård
Location Kloker
Note: Restredovisningar, Grundl.CAD - Restredovisningar. Grundläggande CAD.
Fri 14 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location M31
Note: HU omseminarium
Fri 14 dec 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Butter, Glader, Prosit, Toker, ...
Note: HU, datorbaserat omprov
Week 51 2018 Show in My Schedule
Mon 17 dec 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Monika Ignatowicz
Location Toker
Note: MATLAB omprov
Feedback News