Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Thu 7 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 8 feb 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 8 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 7 2019 Show in My Schedule
Wed 13 feb 08:00-10:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 13 feb 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 15 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Week 8 2019 Show in My Schedule
Fri 22 feb 08:00-10:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 20 mar 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Fri 29 mar 08:00-17:00 Fältövning
VT 2019
Field exercise
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Wed 3 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 5 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 10 apr 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Week 16 2019 Show in My Schedule
Mon 15 apr 08:00-17:00 Fältövning
VT 2019
Field exercise
Week 17 2019 Show in My Schedule
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Fri 26 apr 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Week 18 2019 Show in My Schedule
Thu 2 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 3 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 8 may 13:00-17:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 10 may 08:00-17:00 Fältövning
VT 2019
Field exercise
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Wed 15 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Jeevan Jayasuriya
Thu 16 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Fri 17 may 08:00-17:00 Fältövning
VT 2019
Field exercise
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Jeevan Jayasuriya
Location M263
Feedback News