Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursutveckling

Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys samt Kurs-PM.

Kursdata & kursanalys

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts. För obligatoriska kurser beskrivs även hur kursen anpassas till utbildningsprogrammet vad gäller CDIO eller andra moment.

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Kurs-PM (historik)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Den är en detaljering av Kursplanen (som bl.a. beskriver kursens syfte och lärandemål).