Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Fri 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 36 2018 Show in My Schedule
Thu 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 7 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 37 2018 Show in My Schedule
Thu 13 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 38 2018 Show in My Schedule
Thu 20 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 39 2018 Show in My Schedule
Thu 27 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location Q1
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Thu 11 oct 08:00-11:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Miroslav Petrov
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location Q1
Thu 8 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location Alfvénsalen
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location F2
Tue 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location F2
Thu 15 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Miroslav Petrov
Location F2
Fri 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Fri 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location Alfvénsalen
Fri 30 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 49 2018 Show in My Schedule
Fri 7 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Miroslav Petrov
Location M1
Thu 13 dec 08:00-11:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Miroslav Petrov
Week 2 2019 Show in My Schedule
Wed 9 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Miroslav Petrov
Thu 10 jan 14:00-16:00 Övrigt
HT 2018
Övrigt
Location M3
Note: Course feedback session
Feedback News