Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Introduction
Tue 19 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M32
Note: HVAC systems and Control
Wed 20 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M35
Note: Humid air
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 08:00-15:00 Studiebesök
VT 2019
Study visit Teachers: Jörgen Wallin
Tue 26 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Jörgen Wallin
Location: M32
Note: Humid air
Wed 27 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M35
Note: Thermal Comfort
Thu 28 mar 11:00-18:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jörgen Wallin
Note: AHU Measurement
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jörgen Wallin
Note: AHU Measurement
Tue 2 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M32
Note: Thermal Comfort
Wed 3 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M35
Note: Solar radiation
Thu 4 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M35
Note: Cooling load, Moisture transpor
Fri 5 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Odor
Fri 5 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M35
Note: Solar radiation. Utanför modul - Solar radiation, Cooling load, Moisture transport
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M32
Note: IAQ
Tue 9 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M32
Note: Odor and IAQ
Wed 10 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Space air diffusion
Thu 11 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Ventilation effectiveness
Fri 12 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M35
Note: Clean room ventilation.
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M35
Note: Diffusors, Ventilation effectiv
Wed 24 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Fans and Building air distribution systems.
Thu 25 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M31
Note: Fans and building air distribution systems.
Fri 26 apr 08:00-15:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jörgen Wallin
Note: Ventilation Effectiveness
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M32
Note: Acoustic and Noise in Buildings - Föreläsare: J Andersson
Thu 2 may 10:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory Teachers: Jörgen Wallin
Note: Ventilation Effectiveness
Week 19 2019 Show in My Schedule
Wed 8 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Acoustic and Noise in Buildings - Föreläsare: J Andersson
Thu 9 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M32
Note: Acoustic and Noise in Buildings - Föreläsare: J Andersson
Fri 10 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Acoustic and Noise in Buildings - Föreläsare: J Andersson
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M31
Note: Noise calculations
Wed 15 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Hydronic systems
Fri 17 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: M31
Note: Thermal Storage
Week 21 2019 Show in My Schedule
Mon 20 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location: M35
Note: Hydronic and Thermal Storage
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location: M31, M32
Feedback News