News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2021
Event Omtenta, 20 August 2021 08:00
Changed by scheduling staff 30 March at 14:54
March 2021
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc, faa519e6-b8ad-47e1-b324-a8185243f47e

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

['TSUEM_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_1', 'TSUEM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['MJ24423V211', 'MJ24243V211']

Scheduling staff edited 7 May at 18:42

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, Digital

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

StudiebesökFöreläsning

Onsdag 19 maj 2021 kl 13:00 - 175:00

Digital

StudiebesökFöreläsning

[{'user_id': 'u167unhqbwxrc5', 'user_name': 'Samer SawalhaJohan Dalgren', 'user_acronym': 'samerjohdal76'}]

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

['TSUEM_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_1', 'TSUEM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['MJ24423V211', 'MJ24243V211']

Scheduling staff edited 7 May at 18:42

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, Digital

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

StudiebesökFöreläsning

Fredag 30 april 2021 kl 08:00 - 120:00

Digital

StudiebesökFöreläsning

[{'user_id': 'u167unhq', 'user_name': 'Samer Sawalha', 'user_acronym': 'samer'}]

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

['TSUEM_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_1', 'TSUEM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['MJ24423V211', 'MJ24243V211']

Scheduling staff edited 7 May at 18:42

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

StudiebesökFöreläsning

Tisdag 30 mars 2021 kl 13:00 - 175:00

Digital

StudiebesökFöreläsning

[{'user_id': 'u167unhqnln4ok', 'user_name': 'Samer SawalhJose Enrique Acuna Sequera', 'user_acronym': 'samerjosea'}]

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

['TSUEM_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_1', 'TSUEM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['TIETM_SMCS_1', 'TSUEMSUEM_1', 'TIETM_SMCS_1']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['MJ24423V211', 'MJ24243V211']

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['MJ24243V211', 'MJ24423V211']

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 22 March at 08:12

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, Digital

 
January 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 15 January at 08:10

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, Digital

 
Feedback News