Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2012 Show in My Schedule
Mon 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Fri 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 4 2012 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Fri 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 5 2012 Show in My Schedule
Mon 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Week 6 2012 Show in My Schedule
Mon 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Week 7 2012 Show in My Schedule
Mon 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Week 8 2012 Show in My Schedule
Mon 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Week 9 2012 Show in My Schedule
Mon 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70864
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Week 10 2012 Show in My Schedule
Mon 5 mar 13:00-16:00 Seminarium
VT 2012, 70864
Seminar Group: a
Location: D33
Tue 6 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2012, 70864
Seminar Group: b
Location: E53
Wed 7 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2012, 70864
Seminar Group: c
Location: D33
Fri 9 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2012, 70864
Seminar Group: d
Location: D42
Feedback News