Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Tue 25 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Tue 25 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Week 36 2020 Show in My Schedule
Tue 1 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Wed 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 2 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Tue 8 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 9 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Week 38 2020 Show in My Schedule
Tue 15 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Wed 16 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 16 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 23 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Week 40 2020 Show in My Schedule
Tue 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Tue 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Wed 30 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Hugin
Tue 6 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Wed 7 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Anders Rosén
Location: Digital
Feedback News