Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule
Fri 2 nov 13:00-15:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L31
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L31
Wed 7 nov 08:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: M38
Fri 9 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Hugin
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q11
Wed 14 nov 08:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: K53
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q11
Wed 21 nov 08:00-10:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: E34
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V12
Feedback News