Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema
Fre 2 nov 13:00-15:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: L31
Vecka 45 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 nov 13:00-15:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: L31
Ons 7 nov 08:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: M38
Fre 9 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: Hugin
Vecka 46 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: Q11
Ons 14 nov 08:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: K53
Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Tis 20 nov 13:00-17:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: Q11
Ons 21 nov 08:00-10:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: E34
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 nov 10:00-12:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Gunnar Tibert
Plats: V12
Feedback Nyheter