Solid Mechanics, Basic Course with Project

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurshemsidan för Hållfasthetslära grundkurs, höstterminen 2016.

Expeditionen på Teknikringen 8D har öppet mån-fre kl 12-15. För frågor om omregistrering och rapportering kontakta Kristina Chalmain på gru@tekmek.kth.se.

Kursprogram med all praktisk information om kursen finns till vänster under Allmänt - Kursprogram mm. Aktuell information läggs dessutom som notiser i Nyhetsflödet.

Vi är tre examinatorer och föreläsare på kurserna (SE1010 och SE1020):
- Carl Dahlberg för Maskin (CMAST)
- Jonas Neumeister för Design och produktframtagning (CDEPR) och Materialdesign (CMATD) plus valbar i ytterligare några program
- Sören Östlund för Farkostteknik (CFATE)

Teachers

Feedback News