Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 11
Thu 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 12
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 13
Tue 29 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 14
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 15
Tue 6 oct 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 2
Wed 7 oct 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 2
Thu 8 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 16
Fri 9 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 17
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 18
Tue 3 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 19
Thu 5 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 3
Fri 6 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 3
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 20
Tue 10 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 21
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 22
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 23
Tue 24 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 24
Thu 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 25
Fri 27 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 4
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 26
Mon 30 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020 Mat. Mek.
Computer laboration
Location: Digital
Note: Lab 4
Tue 1 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 27
Wed 2 dec 08:00-12:00 Laboration
HT 2020 Mat. Mek.
Laboratory
Wed 2 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2020 Mat. Mek.
Laboratory
Thu 3 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2020 Mat. Mek.
Laboratory
Fri 4 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2020 Mat. Mek.
Laboratory
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 28
Tue 8 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 Mat. Mek.
Lecture
Location: Digital
Note: Frl 29
Week 1 2021 Show in My Schedule
Thu 7 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020 Mat. Mek.
Examination
Location: M23, M24, M38
Feedback News