Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Mon 29 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Wed 31 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location Q13, Q21, Q22, Q24, ...
Wed 31 oct 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Fri 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E33, E35, ...
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Mon 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Mon 5 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Tue 6 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Wed 7 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E33, E35, ...
Wed 7 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Mon 12 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Wed 14 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 14 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, E53
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location D1
Thu 15 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Mon 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Mon 19 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location D1
Wed 21 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 21 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location D1
Thu 22 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 27 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Tue 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Wed 28 nov 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Thu 29 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location D1
Thu 29 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location Q15, Q17, Q22, Q24, ...
Fri 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location F2
Fri 30 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location D35, D42, E31, E35, ...
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 4 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Tue 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Wed 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location D1
Wed 5 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 5 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Fri 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Fri 7 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Mon 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Mon 10 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Tue 11 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Tue 11 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 12 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location E1
Wed 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location E31, E32, E35, E36, ...
Wed 12 dec 15:00-19:00 Räknestuga
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Math workshop Teachers: Tommy Ekola
Location D32, D33, Ljusgård, D
Note: Mattejour i linjär algebra
Week 2 2019 Show in My Schedule
Wed 9 jan 08:00-11:00 Tentamen
HT 2018 CMETE1 m.fl.
Examination
Location L21, L22, L42, L43, ...
Feedback News