Föreläsningschema

Föreläsningar, seminarier, kontrollskrivningar och rekommenderade uppgifter:

 1. Funktioner och binomialsatsen (29/8), 1.1-1.7
  Övn: 1.10e, 1.11, 1.31d, 1.34, 1.36, 1.37b, 1.40, 1.46, 1.54be, 1.72a
 2. Inversa funktioner och trigonometri (30/8), 1.8-1.10
  Övn
  : 1.87abc, 1.89, 1.94, 1.96ac, 1.115, 1.116, 1.124, 1.125, 1.140
 3. Gränsvärden vid oändligheten och talet e (2/9), 2.1, 2.3
  Övn
  : 2.1, 2.2b, 2.3, 2.11, 2.16c, 2.29, 2.36, 2.38, 2.39a

  Seminarium 1 (5/9): F1-F2

 4. Gränsvärden och kontinuitet (6/9), 2.1-2.2, 2.4
  Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.11abh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
 5. Derivatans definition (7/9), 3.1-3.4
  Övn
  : 3.3, 3.7a, 3.8, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf
 6. Fortsatt teori om derivator (8/9), 3.5-3.6
  Övn
  : 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27

  Kontrollskrivning 1 (12/9): F1-F5
   
 7. Lokala extremvärden och kurvritning (13/9), 2.5.1, 4.1-4.2
  Övn
  : 4.1cd, 4.5abd, 4.6ab, 4.7
 8. Optimering och olikheter (14/9), 4.3-4.4
  Övn
  : 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.26, 4.27
 9. Integralens definition och analysens huvudsats (15/9), 6.1-6.4
  Övn
  :  6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22

  Seminarium 2 (19/9)
  : F3-F8

 10. Integrationstekniker (20/9), 6.4, 5.1-5.2, 5.4
  Övn
  : 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b, 6.17a
 11. Generaliserade integraler: obegränsade områden (21/9), 6.5
  Övn
  : 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
 12. Generaliserade integraler: obegränsad integrand (22/9), 6.5
  Övn
  : 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50

  Kontrollskrivning 2 (26/9): F6-F10

 13. Geometriska tillämpningar av integraler (29/9), 7.1, 7.3-7.5 [endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]
  Övn
  : 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
 14. Serier och Cauchys jämförelsesats (30/9), Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9
  Övn
  : 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
 15. Homogena differentialekv. med konstanta koeff. (3/10), 8.1-8.2, 8.5-8.6
  Övn
  : 8.3a, 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.38, 8.39, 8.40

  Seminarium
   3 (6/10): F9-F14

 16. Partikulärlösningar till differentialekv. med konstanta koeff. (6/10), 8.7
  Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53, 8.59
 17. Taylors formel (7/10), 9.1-9.5
  Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14
 18. Tillämpningar av Taylors formel (10/10), 9.6-9.7
  Övn
  : 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38

  Seminarium 4 (12/10)
  : F15-F17

 19. Repetition I (12/10)
 20. Repetition II (13/10)
 21. Repetition III (14/10)

Jonas Bergström created page 24 August 2011

Jonas Bergström changed the permissions 30 August 2011

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av lärare.
Jonas Bergström edited 21 September 2011

... * Serier och Cauchys jämförelsesats (29/9), Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
... ... * Serier och Cauchys jämförelsesats (30/9), Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn ...

Teacher commented 21 September 2011

Jag har bytt plats på föreläsning 13 och 14.

Feedback News