Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändrad planering F1 och Ö1

Förändring i Kursplanering för CDATE och CLGYM TIKT.

Vi kommer att följa den gemensamma planeringen under fliken Allmänt/Kursstruktur/Kursplanering 
( https://www.kth.se/social/course/SF1625/page/kursplanering-45/ ) med följande modifiering:

Såväl CDATE som CLGYM TIKT har läst förberedande kurser (SF1671 Baskurs med diskret matematik respektive SF1661 Perspektiv på matematik) som bland annat behandlar det som står i kapitel P1 - P7 i läroboken. 

Föreläsning 1 kommer därför istället, förutom kursintroduktion, att ägnas åt avsnitten 9.1 (Talföljder och konvergens) samt 9.2  (Serier). Dessa avsnitt tas också upp under Övning 1. (För övriga program är dessa avsnitt planerade till föreläsningarna 19 och 20 och övning 13.) 

Även delar av kapitel 3.1 - 3.6 (Transcendenta funktioner) som behandlas under Föreläsning 7 omfattar sådan som ni redan läst i SF1661/SF1671. Det föranleder ingen ändring i planeringen, men ger oss möjlighet att ägna mer tid åt övriga delar av detta avsnitt.