News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2016
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 20 May 2016
 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

Scheduling staff edited 17 May 2016

Tiorsdag 179 maj 2016 kl 153:00 - 175:00

DE1

 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 2 July 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

Scheduling staff edited 17 May 2016

D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, L21, L22, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 17 May 2016

D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, L21, L22, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q26, Q31, Q33

 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 5 April 2016

4V4Gul, 4V5Grö, 4V6Bru6Bru, 5O1Spe, 5O2Spo

Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 3 May 2016

FreTorsdag 132 maj 2016 kl 08:00 - 10:00

QE1

Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

 
April 2016
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015
Scheduling staff edited 15 October 2015

Tisdag 12 april 2016 kl 15:00 - 176:00

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 4 April 2016

4V4Gul, 4V5Grö, 4V6Bru

Scheduling staff edited 5 April 2016

4V4Gul, 4V6Bru, 5O1Spe, 5O2Spo

commented 6 April 2016

Hej,

Stämmer det att de datorlaborationer som skall utföras är dem som finns på kurshemsidan och markerade för CINEK ht 2015? Eller finns det andra nya instruktioner? 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar, Yousef 

Teacher commented 20 April 2016

Det är de instruktioner som det står CINEK ht15 på som ska användas.

Mvh Thomas

 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 13 April 2016

Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V22, V32, V3401, V11, V12, V21, V22, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 13 April 2016

Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V1, V11, V12, V21, V22, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 13 April 2016

Q11, Q13, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V1, V11, V12, V21, V22, V32, V33, V34, V35

 
under
VT 2016 CDATE CMEDT
Scheduling staff created event 27 August 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 4 April 2016

4V4Gul, 4V5Grö, 4V6Bru, 5O1Spe

Scheduling staff edited 5 April 2016

4V4Gul, 4V5Grö, 4V6Bru, 5O1Spe, 5O2Spo

 
Feedback News