Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Thu 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D42
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D42
Tue 21 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Wed 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D42
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Michael Hanke
Location: 4V3 Orange
Tue 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Wed 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Tue 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: Q15
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D34
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: Distans
Feedback News