News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2014

Teacher Svante Linusson created page 27 August 2014

Svante Linusson Moved page from Enumerative Combinatorics (SF2741) 27 August 2014

Svante Linusson Moved page from HT 2014, 50262 27 August 2014

Teacher Svante Linusson changed the permissions 2 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Svante Linusson edited 16 December 2014

The class is on Tuesdays 10.15-12.00 in room 3721. KTH math department 7th floor.

Date

Text Content Teacher Hand-in Problems 2/9 1.1-1.2 How to count, sets, multisets, permutations  Petter 9/9 1.2-1.3 Permutations, cycles Petter 16/9 1.3-1.4 (not p. 35-41). 1.5 (p. 44-45) Inversions, descents, excedances, Tree representations Petter 23/9 1.5 (46-47), 1.7 (54-57)

1.9

Euler numbers, permutations of multisets, Twelvefold way Petter/Svante

30/9 1.8 Partition identitites Svante Uppgifter14.pdf handed out 7/10 2.1-2.3 Inclusion-Exclusion Svante 14/10 2.4, 2.7 The determinant method Svante First set due 21/10 3.1-3.3 Posets Petter 28/10 3.4-3.6 Distributive lattices, Incidence algebras Petter 4/11 3.7-3.10 (Not p 269-274 or Corollary 3.9.4)  Möbius function Petter Homework2

handed out

11/11 p 269-271, Corollary 3.9.4 and 3.10 Topological Combinatorics Svante 18/11 3.11 Hyperplane arrangements Svante Second set due 25/11 Handout More on hyperplane arrangements Svante

2/12 Handout Pattern avoidance Svante

9/12 Order polynomials. notes Petter

16/12 - Student presentations of review assignment. Third set handed out Homework 3¶

18/12 - Written Exam, 9.00 -13.00 in V22 12/1 - Third set due

 
Feedback News