Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 15:00-17:00 Lecture 1
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Thu 21 mar 10:00-12:00 Lecture 2
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Fri 22 mar 13:00-15:00 Lecture 3
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location K51
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 15:00-17:00 Exercise session 1
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U21
Thu 28 mar 10:00-12:00 Lecture 4
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Fri 29 mar 13:00-15:00 Lecture 5
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U21
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 15:00-17:00 Exercise session 2
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location Q21
Wed 3 apr 08:00-10:00 Project session 1
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location Q21
Fri 5 apr 13:00-15:00 Project session 2
VT 2019
Computer laboration Teachers: Anders Forsgren
Location 4V3 Orange, 4V4 Gul
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 15:00-17:00 Lecture 6
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location Q21
Tue 9 apr 10:00-12:00 Exercise session 3
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U41
Wed 10 apr 08:00-10:00 Lecture 7
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location Q21
Thu 11 apr 10:00-12:00 Lecture 8
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Fri 12 apr 13:00-15:00 Exercise session 4
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location K51
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 08:00-10:00 Lecture 9
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U21
Thu 25 apr 10:00-12:00 Project session 3
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U21, U31
Fri 26 apr 13:00-15:00 Exercise session 5
VT 2019
Exercise Teachers: Anders Forsgren
Location U21
Week 18 2019 Show in My Schedule
Thu 2 may 10:00-12:00 Lecture 10
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location M33
Fri 3 may 13:00-15:00 Lecture 11
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Week 19 2019 Show in My Schedule
Thu 9 may 10:00-12:00 Exercise session 6
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Fri 10 may 13:00-15:00 Project session 4
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U1, U21
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 15:00-17:00 Lecture 12
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location K51
Thu 16 may 10:00-12:00 Exercise session 7
VT 2019
Exercise Teachers: Anders Forsgren
Location U31
Fri 17 may 13:00-15:00 Exercise session 8
VT 2019
Lesson Teachers: Anders Forsgren
Location U21
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location Q22, Q24, Q26
Feedback News