Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location M2
Wed 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 20 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Wed 27 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 3 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 3 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 10 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 10 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Wed 24 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Fri 26 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location B2
Thu 2 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Fri 3 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 8 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 8 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location D2
Wed 15 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location K1
Wed 15 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2019 TIEMM m.fl.
Lesson
Location K1
Week 23 2019 Show in My Schedule
Mon 3 jun 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019 TIEMM m.fl.
Examination
Location E32, E35, E51, E52
Feedback News