Schedule

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 19 2016 Show in My Schedule
Mon 9 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M1
Mon 9 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 10 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-507
Tue 10 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-507
Thu 12 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Thu 12 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Thu 12 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location F2
Week 20 2016 Show in My Schedule
Mon 16 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-5Y
Mon 16 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 17 may 08:00-10:00 Övning
Exercise Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q21, Q33, Q34
Tue 17 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q1
Wed 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 18 may 13:00-16:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-515
Thu 19 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location F1
Fri 20 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location L51, L52, Q33
Week 21 2016 Show in My Schedule
Mon 23 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Mon 23 may 13:00-16:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location V22, V32
Week 22 2016 Show in My Schedule
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location M23, M24, M38
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M33, M35, M36, V35
Week 23 2016 Show in My Schedule
Fri 10 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D1, D3, D35, D42, ...
Feedback News