Schedule

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 6 2016 Show in My Schedule
Mon 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location E3
Mon 8 feb 15:00-17:00 Kontrollskrivning
Test
Location E31, E32, E33, E35, ...
Tue 9 feb 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Thu 11 feb 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Arne Nordmark
Location E51, E53
Week 7 2016 Show in My Schedule
Mon 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Thu 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Thu 18 feb 15:00-17:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Arne Nordmark
Location E32, E36
Week 8 2016 Show in My Schedule
Mon 22 feb 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Tue 23 feb 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location E3
Wed 24 feb 13:00-15:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Arne Nordmark
Location E32, E36
Week 9 2016 Show in My Schedule
Mon 29 feb 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Tue 1 mar 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test
Location E31, E32, E35, E36
Tue 1 mar 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location E3
Wed 2 mar 13:00-16:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location E32, E36
Note: Arne Nordmark
Week 10 2016 Show in My Schedule
Wed 9 mar 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Mihai Mihaescu
Location Q2
Week 11 2016 Show in My Schedule
Fri 18 mar 08:00-12:00 Tentamen
Examination
Location V01, V11, V21, V23
Week 13 2016 Show in My Schedule
x
New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the
    schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 29 mar 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Thu 31 mar 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Fri 1 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 1 apr 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 1 apr 13:00-15:00 Övning
Exercise Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location V22, V32, V34
Week 14 2016 Show in My Schedule
Wed 6 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 6 apr 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location F2
Thu 7 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Thu 7 apr 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 15 2016 Show in My Schedule
Tue 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M1
Tue 12 apr 13:00-15:00 Seminarium
Seminar Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D34, E31, E32
Thu 14 apr 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location E1
Week 16 2016 Show in My Schedule
Mon 18 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Tue 19 apr 10:00-12:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location L52, Q33
Wed 20 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 20 apr 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location L51, L52, Q36
Thu 21 apr 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location E1
Fri 22 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 22 apr 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 17 2016 Show in My Schedule
Wed 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 29 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 29 apr 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location E1
Fri 29 apr 13:00-15:00 Seminarium
Seminar Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location V01, V11, V21
Week 18 2016 Show in My Schedule
Mon 2 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-5Y
Mon 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Tue 3 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M1
Tue 3 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 3 may 13:00-15:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q31, Q33
Wed 4 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 19 2016 Show in My Schedule
Mon 9 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M1
Mon 9 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 10 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-507
Tue 10 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-507
Thu 12 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Thu 12 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Thu 12 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location F2
Week 20 2016 Show in My Schedule
Mon 16 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-5Y
Mon 16 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Tue 17 may 08:00-10:00 Övning
Exercise Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q21, Q33, Q34
Tue 17 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q1
Wed 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 18 may 13:00-16:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-515
Thu 19 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location F1
Fri 20 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location L51, L52, Q33
Week 21 2016 Show in My Schedule
Mon 23 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D1
Mon 23 may 13:00-16:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location V22, V32
Week 22 2016 Show in My Schedule
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location M23, M24, M38
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M33, M35, M36, V35
Week 23 2016 Show in My Schedule
Fri 10 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D1, D3, D35, D42, ...
Feedback News