Schedule

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 18 2015 Show in My Schedule
Mon 27 apr 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-264, FL-3-515
Wed 29 apr 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Wed 29 apr 13:00-15:00 Seminarium
Seminar Teachers: Karl-Erik Thylwe, Arne Nordmark
Location E32, E36, E53
Week 19 2015 Show in My Schedule
Mon 4 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Mon 4 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Tue 5 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Tue 5 may 13:00-15:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe, Arne Nordmark
Location Q31, Q33
Wed 6 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 6 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 20 2015 Show in My Schedule
Mon 11 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-264, FL-3-515
Mon 11 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Wed 13 may 08:00-10:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 13 may 10:00-12:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Wed 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Week 21 2015 Show in My Schedule
Mon 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Mon 18 may 13:00-15:00 Övning
Exercise Teachers: Karl-Erik Thylwe, Arne Nordmark
Location D41, E35, E36
Mon 18 may 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Wed 20 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Fri 22 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
Test Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location Q31, Q33, Q34, Q36
Fri 22 may 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 22 may 13:00-16:00 Övning
Exercise Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 22 2015 Show in My Schedule
Mon 25 may 09:00-12:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe, Arne Nordmark
Location Q31, Q33
Mon 25 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Mon 25 may 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Week 23 2015 Show in My Schedule
Mon 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Karl-Erik Thylwe
Location D32, D35, L21, L22, ...
Mon 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Karl-Erik Thylwe
Location D32, D35, L21, L22, ...
Week 24 2015 Show in My Schedule
Fri 12 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D41, D42, E52
Feedback News