Schedule

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 22 2016 Show in My Schedule
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location M23, M24, M38
Tue 31 may 14:00-18:00 Tentamen
Examination Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location M1, M2, M3, M33, ...
Week 23 2016 Show in My Schedule
Fri 10 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D1, D3, D35, D42, ...
Feedback News