Schedule

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 22 2015 Show in My Schedule
Mon 25 may 09:00-12:00 Workshop
Workshop Teachers: Karl-Erik Thylwe, Arne Nordmark
Location Q31, Q33
Mon 25 may 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Karl-Erik Thylwe
Location D2
Mon 25 may 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh
Location FL-3-221
Fri 29 may 12:00-15:00 Räknestuga
Math workshop
Location E51
Note: Workshop
Sat 30 may 12:00-15:00 Räknestuga
Math workshop
Location E51
Note: Workshop
Week 23 2015 Show in My Schedule
Mon 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Karl-Erik Thylwe
Location D2, D32, D35, L21, ...
Mon 1 jun 09:00-13:00 Tentamen
Examination Teachers: Richard Kin Tchang Hsieh, Karl-Erik Thylwe
Location D2, D32, D35, L21, ...
Week 24 2015 Show in My Schedule
Fri 12 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D41, D42, E52
Week 34 2015 Show in My Schedule
Tue 18 aug 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location D34, E51, E52, V23, ...
Feedback News