Schema

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 9 2017 Visa i Mitt schema
Ons 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 CENMI/CLGYM
Föreläsning
Plats: E3
Tors 2 mar 15:00-18:00 Övning
VT 2017 CENMI/CLGYM
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: M31, M32
Vecka 10 2017 Visa i Mitt schema
Mån 6 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 CENMI/CLGYM
Föreläsning
Plats: E3
Lör 11 mar 09:00-13:00 Tentamen
VT 2017 CENMI/CLGYM
Tentamen
Plats: E33, E34, E35, E51, ...
Vecka 12 2017 Visa i Mitt schema
x
Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema/ kursens schema (eller där du gjort schemaexport)
    för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Ons 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 24 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 24 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 13 2017 Visa i Mitt schema
Tis 28 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Ons 29 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Ons 29 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 14 2017 Visa i Mitt schema
Ons 5 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 7 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 7 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 16 2017 Visa i Mitt schema
Ons 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 21 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 21 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 17 2017 Visa i Mitt schema
Mån 24 apr 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2017 CMEDT
Kontrollskrivning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T55 (Brånemarksalen), T61
Ons 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 18 2017 Visa i Mitt schema
Ons 3 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 5 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 5 maj 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 19 2017 Visa i Mitt schema
Mån 8 maj 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2017 CMEDT
Kontrollskrivning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T55 (Brånemarksalen), T61
Ons 10 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Ons 10 maj 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 20 2017 Visa i Mitt schema
Mån 15 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Ons 17 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Ons 17 maj 10:00-12:00 Övning
VT 2017 CMEDT
Övning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Fre 19 maj 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 CMEDT
Föreläsning Lärare: Richard Kin Tchang Hsieh
Plats: T61
Vecka 22 2017 Visa i Mitt schema
Tors 1 jun 13:00-17:00 Tentamen
VT 2017 CMEDT
Tentamen
Plats: T61, T67
Vecka 23 2017 Visa i Mitt schema
Fre 9 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Plats: E35, E36, E51, E52
Feedback Nyheter