Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Wed 17 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Thu 18 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Tue 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Fri 26 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Tue 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Wed 31 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2018 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M33
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Tue 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Thu 8 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 7 2018 Show in My Schedule
Mon 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Tue 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Wed 14 feb 10:00-12:00 Workshop
VT 2018 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Wed 21 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Fri 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Luca Brandt
Location V1
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Luca Brandt, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Wed 28 feb 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2018 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Philipp Schlatter, Luca Brandt, Christophe Duwig
Location L51, L52, Q15, Q17, ...
Week 12 2018 Show in My Schedule
Mon 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Fri 23 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V2
Fri 23 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 13 2018 Show in My Schedule
Mon 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Week 15 2018 Show in My Schedule
Mon 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Wed 11 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 16 2018 Show in My Schedule
Mon 16 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Wed 18 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Thu 19 apr 08:00-10:00 Seminarium
VT 2018 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Week 17 2018 Show in My Schedule
Mon 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Fri 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Week 18 2018 Show in My Schedule
Wed 2 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Fri 4 may 13:00-15:00 Workshop
VT 2018 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location V34, V35
Week 19 2018 Show in My Schedule
Tue 8 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Week 20 2018 Show in My Schedule
Mon 14 may 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2018 CDEPR1
Test Teachers: Outi Tammisola, Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Christophe Duwig
Location L51, L52, Q15, Q17, ...
Mon 14 may 15:00-17:00 Workshop
VT 2018 CDEPR1
Workshop Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location V22, V23
Tue 15 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Wed 16 may 10:00-12:00 Övning
VT 2018 CDEPR1
Exercise Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location M23, M24, M31
Wed 16 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2018 CDEPR1
Seminar Teachers: Erik Lindborg, Erik Stenberg
Location V21, V22, V23
Fri 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018 CDEPR1
Lecture Teachers: Erik Lindborg
Location V1
Week 22 2018 Show in My Schedule
Fri 1 jun 08:00-12:00 Tentamen
VT 2018 CDEPR1
Examination Teachers: Erik Lindborg, Philipp Schlatter, Christophe Duwig
Location E1, E2, E3, L51, ...
Feedback News