Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V34
Tue 27 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V34
Thu 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V34
Fri 30 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V32
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V34
Tue 3 sep 15:00-18:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V22
Thu 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V34
Fri 6 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V32
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location U31
Mon 9 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U31
Tue 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V32
Fri 13 sep 15:00-18:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V34
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location U1
Mon 16 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V32
Tue 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V3
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 09:00-12:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U21
Tue 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V3
Wed 25 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U41
Thu 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V3
Fri 27 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U21
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V3
Wed 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V32
Fri 4 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V3
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U21
Tue 8 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location Q36
Wed 9 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location V32
Wed 9 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TTEMM
Lecture Teachers: Anders Dahlkild
Location V32
Fri 11 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2019 TTEMM
Exercise Teachers: Luca Brandt
Location U21
Week 43 2019 Show in My Schedule
Mon 21 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019 TTEMM
Examination
Location M23, M24, M36, M37
Feedback News