Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB52
Wed 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB52
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB53
Wed 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB52
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB53
Fri 11 oct 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Christel Sundberg
Location FB52
Week 43 2019 Show in My Schedule
Mon 21 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Mats Danielsson
Location FB52, FB53
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Mats Danielsson
Location FB52
Week 46 2019 Show in My Schedule
Thu 14 nov 08:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Mats Danielsson
Location FB53
Thu 14 nov 13:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Mats Danielsson
Location FB53
Week 51 2019 Show in My Schedule
Wed 18 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Mats Danielsson
Location FB53
Feedback News