Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2017 Visa i Mitt schema
Tors 19 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 4 2017 Visa i Mitt schema
Mån 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 5 2017 Visa i Mitt schema
Mån 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 6 2017 Visa i Mitt schema
Mån 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 7 2017 Visa i Mitt schema
Mån 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 8 2017 Visa i Mitt schema
Mån 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Vecka 9 2017 Visa i Mitt schema
Mån 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Föreläsning Lärare: Chong Qi
Plats: C3:3031
Feedback Nyheter