News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2017
Event Omtenta, 25 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 16 August 2017
Show more similar (13)
Event Removed: Omtenta, 18 December 2017 08:00
Changed by scheduling staff 25 October 2017
Event Omtenta, 19 December 2016 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 09:59
Event Omtenta, 24 August 2016 14:00
Changed by scheduling staff 29 May 2020
Event Omtenta, 26 August 2015 14:00
Changed by scheduling staff 10 June 2015
Event Omtenta, 7 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 13 November 2015
Event Omtenta, 9 January 2015 08:00
Changed by scheduling staff 12 November 2014
Event Omtenta, 27 August 2014 08:00
Changed by scheduling staff 26 June 2014
Event Removed: Tentamen, 10 January 2014 14:00
Changed by scheduling staff 15 September 2013
Event Tentamen.A, 26 August 2013 08:00
Changed by scheduling staff 16 April 2013
Event Tentamen, 10 January 2013 08:00
Changed by scheduling staff 28 September 2012
Event Tentamen.A, 20 August 2012 08:00
Changed by scheduling staff 13 August 2012
Event Tentamen, 13 January 2011 08:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Event Tentamen.A, 25 August 2011 14:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Feedback News