News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2015
Event Omtenta, 18 August 2015 08:00
Changed by scheduling staff 10 June 2015
Show more similar (1)
Event Omtenta, 19 August 2014 08:00
Changed by scheduling staff 2 June 2014
March 2013
under General

Teacher Ulrich Vogt created page 13 November 2012

Teacher Ulrich Vogt changed the permissions 13 November 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Ulrich Vogt edited 13 March 2013

Below you find the new course PM for last spring term. This should give you an idea about the course organization and content. Small changes might be introduced 2013. Please have a look at it before the next course roundfirst meeting.

course pm fourier optics SK2350-3340 20123.pdf

 
Feedback News