Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Tors 17 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 4 2019 Visa i Mitt schema
Mån 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Ons 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Tors 24 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 5 2019 Visa i Mitt schema
Mån 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Tors 31 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 6 2019 Visa i Mitt schema
Mån 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Tors 7 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 7 2019 Visa i Mitt schema
Mån 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Tors 14 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Mån 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Tors 21 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Mån 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51
Vecka 11 2019 Visa i Mitt schema
Tors 14 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2019
Tentamen Lärare: Ulf Göran Manneberg
Plats: FB51, FP21
Feedback Nyheter