Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Thu 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Fri 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FP21
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FD41
Thu 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FA31
Fri 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FA31
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB55
Thu 30 jan 08:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FD41
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FD41
Thu 6 feb 08:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FD41
Thu 13 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FA31
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FA31
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FD41
Thu 20 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Fri 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TNTEM
Lecture Teachers: Mats Ahmadi Götelid
Location: FB51
Feedback News