Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location E36
Wed 28 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location M32
Thu 29 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location D41
Fri 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location Q36
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location Q26
Wed 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M31
Thu 5 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location D41
Fri 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location E52
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 10 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location Q26
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 17 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location Q26
Wed 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M31
Thu 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location M31
Fri 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M31
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location M35
Wed 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M32
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 1 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location M35
Wed 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M35
Thu 3 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location FB55
Tue 8 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Anand Srinivasan
Location E51
Wed 9 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location M36
Thu 10 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Anand Srinivasan
Location cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1
Week 43 2019 Show in My Schedule
Wed 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Anand Srinivasan
Location M31, M37
Feedback News