News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

October 2016
under General

Administrator James Gross created page 28 August 2014

commented 4 October 2016

Hi,

Can we have the slides?

Thanks!

 
August 2014
Administrator James Gross created event 28 August 2014
Administrator James Gross edited 28 August 2014

CRoom A.367 (SIP conference Rroom Floor 8), Osquldas Väg 10, Main Campus

 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
Administrator James Gross edited 28 August 2014

Lecture 7: Stochastic Network Calculus II

 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
Administrator James Gross cancelled the event 28 August 2014

Administrator James Gross changed the permissions 28 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av james gross (jamesgr@kth.se).
Administrator James Gross edited 17 November 2014

Monday 18 December 2014 at 10:00 - 13:00

Room A.367 (SIP cConference rRoom) Floor 8, Osquldas Väg 10, Main Campus

 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Administrator James Gross created event 28 August 2014
 
Feedback News