Changes between two versions

Changes in "Hitta examinator" between 2016-05-31 12:48 by Sandra Backman and 2016-06-02 11:11 by Sandra Backman.

Show < previous | next > change.

Examinatorer

Examinator och handledare Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH. Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör en handledare utses även vid företaget.

Hitta examinator och akademisk handledare Om en forskare och/ eller lärare har bidragit med examensarbetsprojektet är det vanligtvis denne/ dessa som blir examinator och/eller akademisk handledare.¶

Handledare vid företag brukar vanligtvis tillhandahållas av det företag som annonserat eller erbjudit ett examensarbete.¶

När projektförslaget laddats upp i Bilda, kan det hända att ni erbjuds förslag via systemet. Men viktigt är att studenterna själva upprättar initiala kontakten och därmed presenterar sitt projektförslag för den potentiella examinatorn.¶

Om en examinator erhållits men inte akademiska handledare, är det examinator som tilldelar den akademisk handledaren.¶

Mer information finns via föreläsningar.¶

Lista över examinatorer Ladda ner lista över examinatorer (pdf)

Feedback News