Changes between two versions

Changes in "Hitta examinator" between 2019-06-03 10:05 by Sandra Backman and 2019-06-03 10:11 by Sandra Backman.

Show < previous | next > change.

Hitta examinator

Om examinator och handledare Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH. Akademisk handledare utses av examinator. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör även en handledare utses vid företaget.

Hitta examinator Du hittar eEn lista över examinatorer finns på kurshemsidan för examensarbetskursen. Om en forskare och/ eller lärare har bidragit med examensarbetsprojektet är det vanligtvis denne (dessa personer) som blir examinator och/eller akademisk handledare.

Handledare vid företag brukar vanligtvis tillhandahållas av det företag som annonserat eller erbjudit examensarbetet.

När projektförslaget laddats upp i Canvas är det viktigt att du som student själv upprättar den initiala kontakten och presenterar ditt projektförslag för den potentiella examinatorn.

Feedback News