Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 18 Show in My Schedule
Thu 6 may 13:00-15:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: Digital
Note: SI Flervariabelanalys - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68095188699
Week 20 Show in My Schedule
Tue 18 may 15:00-17:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: Digital
Note: SI Flervariabelanalys - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68095188699
Week 21 Show in My Schedule
Thu 27 may 13:00-15:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: Digital
Note: SI Flervariabelanalys - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68095188699
Week 22 Show in My Schedule
Wed 2 jun 13:00-15:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: Digital
Note: SI Flervariabelanalys - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68095188699
Feedback News