News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTETEFRM_1', 'TSCRM_21', 'TSCRINNM_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_1CELTE_3', 'CELTE_2', 'TELFM_2', 'TELPM_1', 'TINNMSCRM_2', 'TINNM_2', 'CELTE_1']

Scheduling staff edited 16 November at 05:49

['TELFRM_12', 'TSCRM_12', 'TINNSCRM_1', 'CELTE_3', 'CELTETELPM_1', 'TINNM_2', 'TCELFM_2', 'TELPMTE_3', 'CELTE_1', 'TSCRINNM_21', 'TINNEFRM_21', 'CELTE_12']

 
October 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 3 October 2017

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TINNM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

Scheduling staff edited 9 October 2017

[u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TSCRM_NCSS_1', u'TELFM_2', u'TINNM_INF_1', u'TINNM_COE_1', u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRMSCTY_1', u'TINNM_MMB_1', u'TTLSINNM_21', u'TNSSM_2INNM_NWS_1', u'TELFM_PLA_1', u'TINNELFM_1', u'TSCRM_ELFEM_21', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TELFM_MIC_1', u'TELFM_SPA_1', u'TSCRM_RASM_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTLSM_2', 'TNSSM_2INNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_NCSSELEM_1', 'TELFM_21', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_SCTY_1ELPM_2', 'TELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_1', 'TNSSM_2', 'TINNELFM_MMBIC_1', 'TINNMSCRM_SCTY_1', 'TINNM_NWS_1', 'TCELFM_PLA_1TE_3', 'TCELFM_1TE_2', 'TSCRM_ELEFM_12', 'TELPMFM_SPA_1', 'TCELPM_2TE_1', 'TSCRM_21', 'TSCRMINNM_INF_1', 'TELFM_MICPLA_1', 'TELFM_SPA_1TLSM_2', 'TSCRM_RASM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 04:53

['TINNM_COE_1', 'TINNM_MMBELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TSCRM_ELEM_12', 'TELFSCRM_1', 'TELPSCRM_RASM_21', 'TELPMSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1ELEM_1', 'TELPM_2', 'TINNM_MMB_1', 'TNSTLSM_2', 'TELFM_MIC_1', 'TSCRM_SCTYELFM_MIC_1', 'TINNM_NWSINF_1', 'CELTE_31', 'CELTE_2TINNM_COE_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TELFPM_21', 'TELFM_SPA_1', 'CELTE_13', 'TSCRNSSM_12', 'TINNM_INFNWS_1', 'TELFM_PLA_1', 'TTLSM_2', 'TSCRM_RASM_1INNM_1', 'CELTE_2']

 
May 2017
Scheduling staff created event 4 May 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TTLSM_2TSCRM_1', 'TINNM_1', 'TIETM_SMCS_1', 'CELTE_3', 'TNSSM_2', 'TIETM_RENE_12', 'TIETM_NUEY_1SENS_2', 'TINNELFM_1', 'TIETM_SENSELPM_2', 'CELTE_2', 'TIETM_SENMCS_12', 'TIETM_NUEY_2ELFM_2', 'TELPM_1', 'TIETM_RENE_2NUEY_1', 'TIETM_SMCENS_1', 'TIETM_SMCS_2RENE_1', 'TELFSCRM_2', 'TELPTLSM_12', 'TELPM_2', 'TELFMIETM_NUEY_2', 'CELTE_1']

Scheduling staff edited 16 November at 04:53

['TSCRELFM_12', 'TINNSCRM_12', 'TIETM_SMCSSCRM_1', 'CTELTE_3PM_1', 'TNSSMIETM_SMCS_2', 'TIETM_RENENUEY_2', 'TIETM_SRENS_2E_1', 'TELFM_1', 'TELPMIETM_SENS_2', 'CELTE_23', 'TIETM_SMCS_2NUEY_1', 'TELFPM_2', 'TELPFM_1', 'TIETM_NUEYCELTE_1', 'TINNM_1', 'TIETM_SENS_1', 'CELTE_2', 'TIETM_RENESMCS_1', 'TSCRNSSM_2', 'TTLSM_2', 'TIETM_NUEY_2', 'CELTE_1RENE_2']

 
November 2016
Scheduling staff created event 12 November 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1', 'TIETM_SMCS_1TNSSM_1', 'TELFM_1', 'TELPM_2', 'TSCRELPM_21', 'TSCRM_12', 'TTLSM_2', 'TNSSM_2', 'TNSSMIETM_SMCS_1', 'TTLNSSM_12', 'TIETM_SRENSE_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_SRENSE_1', 'TIETM_NUEY_2CELTE_3', 'TTLSM_1', 'TIETM_RSENE_2S_1', 'TIETM_RSENE_1S_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TCELFMTE_2', 'TELPFM_12', 'TELPMIETM_NUEY_2', 'TCELFM_1TE_1', 'TSCRM_1', 'TTLSM_2']

Scheduling staff edited 16 November at 04:06

['TNSSM_1', 'TELFM_12', 'TELPSCRM_2', 'TELPSCRM_1', 'TSCRELPM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TNSELFM_1', 'TTLSM_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_RENECELTE_1', 'TELPM_1', 'CELTE_3', 'TTLSM_1', 'TIETM_SENMCS_12', 'TIETM_SENS_2NSSM_2', 'TNSSM_1', 'TIETM_SMCSNUEY_2', 'CELTTIETM_RENE_21', 'TELFMIETM_SENS_2', 'TIETM_NUEY_21', 'CELTE_12', 'TSCRM_1', 'TTLSM_2IETM_SENS_1']

 
Scheduling staff created event 10 November 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

Q31, Q33, Q34094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['CELTE_3', 'CELTE_2TSCRM_1', 'TNSSM_1', 'CELTE_13', 'TSCRNSSM_2', 'TSCRELFM_1', 'TTLSM_21', 'TNSSELPM_2', 'TNSSM_1CELTE_2', 'TTLSELFM_12', 'TELFPM_21', 'TELPSCRM_12', 'TELPTLSM_2', 'TELFMCELTE_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:36

['TELFM_2', 'TSCRM_12', 'TNSSSCRM_1', 'CTELTE_3PM_1', 'TNSSM_21', 'TCELFM_1', 'TTLSM_1TE_3', 'TELPM_2', 'CELTE_21', 'TELFTLSM_21', 'TELPM_1CELTE_2', 'TSCRNSSM_2', 'TTLSM_2', 'CELTETELFM_1']

 
October 2016
Scheduling staff created event 20 October 2016
Scheduling staff edited 24 October 2016

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TNSSM_1', u'TTLSM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

Q31a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['CELTE_3TSCRM_1', 'TNSSM_1', 'CELTE_23', 'TSCRNSSM_2', 'TSCRELFM_1', 'TTLSM_21', 'TNSSELPM_2', 'TNSSM_1', 'TTLSM_1CELTE_2', 'TELFM_2', 'TELPM_1', 'TELPSCRM_2', 'TELFTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November at 03:31

['TELFM_2', 'TSCRM_12', 'TNSSSCRM_1', 'CTELTE_3PM_1', 'TNSSM_21', 'TELFM_1CELTE_3', 'TTLSELPM_12', 'TELPTLSM_21', 'CELTE_2', 'TELFNSSM_2', 'TELPM_1', 'TSCRTLSM_2', 'TTLSELFM_21']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
December 2014
Scheduling staff created event 17 December 2014
Scheduling staff edited 17 December 2014

Kårens dag i Nymble sammarbete med ISO och Student Activity Fair

 
November 2014
Scheduling staff created event 3 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 12 May 2014

[u'TMRSM_MRSD_2', u'TTMVM_IMTA_2', u'TTMVM_MDNA_2', u'TSUEM_2', u'TTMVM_MPTA_2', u'CBIOT_1', u'CBIOT_2', u'CBIOT_3', u'CDATE_1', u'CDATE_2', u'CDATE_3', u'CDATE_INT_1', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_1', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_1', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3', u'CDATE_STEK_2', u'CDATE_STEK_3', u'CDEPR_1', u'CDEPR_2', u'CDEPR_AEE_3', u'CDEPR_FOR_3', u'CDEPR_INE_3', u'CDEPR_IPDB_3', u'CDEPR_IPDC_3', u'CDEPR_IPDD_3', u'CDEPR_IPUA_3', u'CDEPR_IPUB_3', u'CDEPR_IPUC_3', u'CDEPR_MRS_3', u'CDEPR_PRM_3', u'CDEPR_SUE_3', u'CDEPR_SUT_3', u'CDEPR_TEMA_3', u'CDEPR_TEMB_3', u'CDEPR_TEMC_3', u'CELTE_1', u'CELTE_2', u'CELTE_3', u'CENMI_1', u'CENMI_2', u'CENMI_ELP_3', u'CENMI_HSSC_3', u'CENMI_KEM_3', u'CENMI_MHI_3', u'CENMI_SUE_3', u'CENMI_SUT_3', u'CFATE_1', u'CFATE_2', u'CFATE_3', u'CINEK_1', u'CINEK_BIOI_2', u'CINEK_BIOI_3', u'CINEK_DKOI_2', u'CINEK_DKOI_3', u'CINEK_EHUI_2', u'CINEK_EHUI_3', u'CINEK_PFRI_2', u'CINEK_PFRI_3', u'CINEK_TMAI_2', u'CINEK_TMAI_3', u'CINTE_1', u'CINTE_2', u'CINTE_3', u'CKEMV_3', u'CKEMV_KJAP_3', u'CKEMV_KKIN_3', u'CLGYM_1', u'CLGYM_MAFY_2', u'CLGYM_MAFY_3', u'CLGYM_MAFY_4', u'CLGYM_MAKE_2', u'CLGYM_MAKE_3', u'CLGYM_MAKE_4', u'CLGYM_TEMI_2', u'CLGYM_TEMI_3', u'CLGYM_TEMI_4', u'CLGYM_TIKT_2', u'CLGYM_TIKT_3', u'CLGYM_TIKT_4', u'CL_MADA_5', u'CL_MAFY_5', u'CL_MAKE_5', u'CMAST_1', u'CMAST_2', u'CMAST_AEE_3', u'CMAST_FOR_3', u'CMAST_INE_3', u'CMAST_INTF_2', u'CMAST_INTS_2', u'CMAST_INTT_2', u'CMAST_IPDB_3', u'CMAST_IPDD_3', u'CMAST_IPUA_3', u'CMAST_IPUB_3', u'CMAST_IPUC_3', u'CMAST_MRS_3', u'CMAST_MTH_3', u'CMAST_NEE_3', u'CMAST_PRM_3', u'CMAST_SUE_3', u'CMAST_SUT_3', u'CMAST_TEMA_3', u'CMAST_TEMB_3', u'CMAST_TEMC_3', u'CMATD_1', u'CMATD_2', u'CMATD_INE_3', u'CMATD_MMM_3', u'CMATD_MRS_3', u'CMATD_NEE_3', u'CMATD_NTE_3', u'CMATD_PRM_3', u'CMATD_SUE_3', u'CMATD_SUT_3', u'CMATD_TEMB_3', u'CMATD_TMV_3', u'CMEDT_1', u'CMEDT_2', u'CMEDT_3', u'CMETE_1', u'CMETE_2', u'CMETE_BVT_3', u'CMETE_CPS_3', u'CMETE_INMT_3', u'CMETE_LJD_3', u'CMETE_TRK_3', u'COPEN_1', u'CSAMH_1', u'CSAMH_2', u'CSAMH_BPR_3', u'CSAMH_FEFJ_3', u'CSAMH_GIT_3', u'CSAMH_HBAT_3', u'CSAMH_MVTK_3', u'CSAMH_SPL_3', u'CSAMH_TTK_3', u'CTFYS_1', u'CTFYS_2', u'CTFYS_3', u'CTKEM_1', u'CTKEM_2', u'TAEEM_1', u'TAEEM_FLT_2', u'TAEEM_LKR_2', u'TAEEM_RMD_2', u'TAEEM_SYS_2', u'TAETM_1', u'TCAEM_1', u'TCAEM_2', u'TCOMK_1', u'TCOMM_1', u'TCOMM_2', u'TCSCM_CSCA_1', u'TCSCM_CSCB_1', u'TCSCM_CSCC_1', u'TCSCM_CSCD_1', u'TCSCM_CSCE_1', u'TCSCM_CSCF_1', u'TCSCM_CSCG_1', u'TCSCM_CSCH_1', u'TCSCM_CSCI_1', u'TDTNM_1', u'TDTNM_2', u'TEBSM_1', u'TEBSM_2', u'TEEEM_2', u'TEEGM_1', u'TEEGM_2', u'TELFM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TFAFK_1', u'TFAFK_2', u'TFAFK_3', u'TFOBM_1', u'TFOBM_2', u'TFOFK_1', u'TFOFK_2', u'TFOFK_3', u'TFORM_FORA_1', u'TFORM_FORA_2', u'TFORM_FORB_1', u'TFORM_FORB_2', u'THCIM_1', u'THCIM_2', u'THSSM_1', u'THSSM_2', u'THSUM_1', u'THSUM_2', u'TIDAB_1', u'TIDAB_DDNB_2', u'TIDAB_DDNB_3', u'TIDAB_DPUB_2', u'TIDAB_DPUB_3', u'TIEDB_1', u'TIEDB_2', u'TIEDB_3', u'TIEEM_1', u'TIEEM_2', u'TIEMM_BIIA_2', u'TIEMM_CSCJ_1', u'TIEMM_DKIA_2', u'TIEMM_EEAA_1', u'TIEMM_ESIA_2', u'TIEMM_FMIA_2', u'TIEMM_FMIB_1', u'TIEMM_HCIE_1', u'TIEMM_HKPA_1', u'TIEMM_IBTA_1', u'TIEMM_IPIA_2', u'TIEMM_IPIB_1', u'TIEMM_MBIA_1', u'TIEMM_MEIA_2', u'TIEMM_MPUA_1', u'TIEMM_OSYT_1', u'TIKED_1', u'TIKED_2', u'TIKED_3', u'TIKTM_1', u'TIKTM_2', u'TIMBM_1', u'TIMBM_2', u'TIPDM_IPDB_1', u'TIPDM_IPDB_2', u'TIPDM_IPDC_1', u'TIPDM_IPDC_2', u'TIPDM_IPDD_1', u'TIPDM_IPDD_2', u'TIPUM_IPUA_1', u'TIPUM_IPUA_2', u'TIPUM_IPUB_1', u'TIPUM_IPUB_2', u'TIPUM_IPUC_1', u'TIPUM_IPUC_2', u'TIVNM_DMTE_1', u'TIVNM_DMTE_2', u'TIVNM_HCID_1', u'TIVNM_HCID_2', u'TIVNM_INSY_1', u'TIVNM_INSY_2', u'TIVNM_ITAK_1', u'TIVNM_ITAK_2', u'TKEMM_1', u'TKEMM_2', u'TKOMK_2', u'TKOMK_3', u'TMAIM_MAIB_1', u'TMAIM_MAIB_2', u'TMAIM_MAIC_1', u'TMAIM_MAIC_2', u'TMAKM_1', u'TMAKM_2', u'TMBIM_1', u'TMBIM_2', u'TMEGM_1', u'TMEGM_MEGE_2', u'TMESM_1', u'TMESM_2', u'TMETM_META_1', u'TMETM_META_2', u'TMETM_METB_1', u'TMETM_METB_2', u'TMETM_METC_1', u'TMETM_METC_2', u'TMETM_METD_1', u'TMETM_METD_2', u'TMHIM_1', u'TMHIM_2', u'TMMMM_1', u'TMMMM_2', u'TMMMM_POTE_1', u'TMMTM_1', u'TMMTM_2', u'TMRSM_MRSA_1', u'TMRSM_MRSA_2', u'TMRSM_MRSB_1', u'TMRSM_MRSC_2', u'TMRSM_MRSD_1', u'TMRSM_MRSE_2', u'TMVTM_1', u'TMVTM_2', u'TNEEM_1', u'TNEEM_2', u'TNSSM_1', u'TNSSM_2', u'TNTEM_1', u'TNTEM_2', u'TPRMM_1', u'TPRMM_2', u'TSCRM_1', u'TSCRM_2', u'TSEDM_1', u'TSEDM_2', u'TSKKM_1', u'TSKKM_2', u'TSMKM_1', u'TSMKM_2', u'TSUEM_1', u'TSUTM_1', u'TSUTM_2', u'TSVDK_1', u'TSVDK_2', u'TSVDK_ALDA_3', u'TSVDK_ALMD_3', u'TSVDK_ALTB_3', u'TSVDK_ALTM_3', u'TSVDK_CSC_3', u'TSVDK_HCI_3', u'TSVDK_TBM_3', u'TSYBM_1', u'TSYBM_2', u'TTEMM_TEMA_1', u'TTEMM_TEMA_2', u'TTEMM_TEMB_1', u'TTEMM_TEMB_2', u'TTEMM_TEMC_1', u'TTEMM_TEMC_2', u'TTFYM_2', u'TTFYM_TFYA_1', u'TTFYM_TFYA_2', u'TTFYM_TFYB_1', u'TTFYM_TFYB_2', u'TTFYM_TFYC_1', u'TTFYM_TFYC_2', u'TTFYM_TFYD_1', u'TTFYM_TFYD_2', u'TTFYM_TFYE_1', u'TTFYM_TFYE_2', u'TTGTM_1', u'TTGTM_2', u'TTLSM_1', u'TTLSM_2', u'TTMAM_1', u'TTMAM_2', u'TTMAM_COMA_1', u'TTMAM_COMA_2', u'TTMAM_FMIA_1', u'TTMAM_FMIA_2', u'TTMAM_MASA_1', u'TTMAM_MASA_2', u'TTMAM_OPSA_1', u'TTMAM_OPSA_2', u'TTMVM_IMTA_1', u'TTMVM_MDNA_1', u'TTMVM_MPTA_1', u'L\xc4RGR_1', u'TMRSM_MRSB_2', u'L\xc4RGRTMRSM_MRSB_2']

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 24 September 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 10 November 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 12 November 2014

ARMADA

 
Feedback News