News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

October 2016
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTGTMHIM_12', 'TTGSUTM_2', 'TMHIHSSM_2', 'TMHIFOBM_1', 'TSUTURSM_21', 'TFOBHSSM_21', 'TURSEEGM_1', 'TLODM_1', 'TEEGTGTM_12', 'TEEGMHIM_21', 'TFOBCAEM_1', 'THSSFOBM_12', 'TCAETGTM_1', 'TCAEM_2', 'THSSEEGM_2', 'TSUTM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:39

['TMHIM_2', 'TSUTGTM_2', 'THSSM_2', 'TFOBEEGM_12', 'TURSM_1', 'THSSLODM_1', 'TEEGTGTM_1', 'TLODSUTM_1', 'TTGTCAEM_2', 'TMHIM_1', 'TCAECAEM_1', 'TMHIM_1', 'TEEGM_1', 'TFOBM_1', 'TFOBM_2', 'TTGTM_1', 'TCAEHSSM_21', 'TEEGSUTM_2', 'TSUTMHIM_12']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
Feedback News