Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 5 Show in My Schedule
Thu 30 jan 10:00-12:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Thu 30 jan 13:00-15:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Thu 30 jan 14:00-16:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Week 6 Show in My Schedule
Wed 5 feb 10:00-12:00 Möte
Möte Note: Länkmöte, åk 2
Wed 5 feb 13:00-15:00 Möte
Möte Note: Länkmöte
Week 13 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-14:00 Information
Information
Location D2
Note: Masterinformation + minimässa
Mon 23 mar 14:00-16:00 Mässa
Mässa Note: Plattan i SingSing
Week 14 Show in My Schedule
Tue 31 mar 15:00-18:00 Övrigt
Övrigt Note: Öppet hus
Wed 1 apr 15:00-18:00 Övrigt
Övrigt Note: Öppet hus
Thu 2 apr 15:00-18:00 Övrigt
Övrigt Note: Öppet hus
Week 17 Show in My Schedule
Thu 23 apr 10:00-12:00 Möte
Möte Note: Länkmöte åk 1
Thu 23 apr 13:00-15:00 Möte
Möte Note: Länkmöte, åk 2
Week 18 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-14:00 Övrigt
Övrigt
Location V1
Note: Frågestund inför masterval
Wed 29 apr 09:00-10:00 Information
Information
Location M3
Note: Frågestund inför kursvalet
Wed 29 apr 15:00-17:00 Information
Information
Location M2
Note: Programinformation
Feedback News