Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 Show in My Schedule
Mon 23 sep 08:00-10:00 Information
Information
Location M3
Anmärkning: Programinformation
Tue 24 sep 09:00-10:00 Information
Information
Location M3
Anmärkning: Programinformation
Week 40 Show in My Schedule
Mon 30 sep 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 2 - Starttid kl. 08:30
Möte Anmärkning: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Tue 1 oct 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 3 - Starttid kl. 08.30
Möte Anmärkning: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Fri 4 oct 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 1 - Starttid kl. 08.30
Möte Anmärkning: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00.

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Week 45 Show in My Schedule
Wed 6 nov 12:00-14:00 Information om utbytesstudier för CDEPR
Information
Location Q1
Anmärkning: Information om utbytesstudier
Week 48 Show in My Schedule
Tue 26 nov 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 1 - Starttid kl. 08.30
Möte Anmärkning: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Wed 27 nov 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 2 - Starttid kl. 08.30
Möte Anmärkning: Länkmöte. OBS! Kl 8:30-10:00.

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning - "Plugga smart"
Lecture
Location Alfvénsalen
Anmärkning: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Plugga smartare!
KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Fri 29 nov 08:00-10:00 Länkmöte för CDEPR årskurs 3 - Starttid kl. 08.30
Möte Anmärkning: Länkmöte. OBS! KL 8:30-10:00

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Starttid: kl. 08.30

Feedback News