Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 Show in My Schedule
Tue 21 jan 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: PwC - Lunch lecture with PwC Lecture hall: L1 Sign up: www.momentkth.se/event
Wed 22 jan 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: Hydro - Lunch lecture with Hydro Lecture hall: L1 Sign up: www.momentkth.se/event
Thu 23 jan 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: Sverigen Ingenjörer - Lunch lecture with Sveriges Ingenjörer Lecture hall: L1 Sign up: www.momentkth.se/event
Fri 24 jan 17:00-20:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: Talkshow Kompassen - Hours: 17:30 - 20:00 Nymble Sign up: www.momentkth.se/event
Week 5 Show in My Schedule
Mon 27 jan 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: Xylem - Lunch lecture with Xylem Lecture hall: V1 Sign up: www.momentkth.se/event
Tue 28 jan 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture Note: MOMENT: Combitech AB - Lunch lecture with Combitech AB Lecture hall: L1 Sign up: www.momentkth.se/event
Thu 30 jan 10:00-12:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Thu 30 jan 13:00-15:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Thu 30 jan 14:00-16:00 Övrigt
Övrigt Note: MOMENT - Maskinsektionens arbetsmarknadsdag på Nymble.
Week 6 Show in My Schedule
Wed 5 feb 10:00-12:00 Länkmöte åk 2
Möte Note: Länkmöte, åk 2

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Wed 5 feb 13:00-15:00 Länkmöte åk 1
Möte Note: Länkmöte

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Week 13 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-14:00 Information om masterprogram, samt minimässa för CDEPR årskurs 2
Information
Location D2
Note: Masterinformation + minimässa

Information om vilka masterprogram som är möjliga att läsa inom civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning, med minimässa i Sing Sing kl 14.00 - 16.00

Denna information gäller studerande på CDEPR årskurs 2, och innehåller viktig information inför det masterval som ska göras i årskurs 3 VT2020, samt information om allmän och särskild behörighet till masterprogrammen.

    
Den särskilda behörigheten innebär vilka behörighetsgivande kurser som ska läsas under årskurs 3 för att vara behörig till de olika masterprogrammen. Den 1-15 maj ska du anmäla dig till dessa kurser inför HT2019.

Mon 23 mar 14:00-16:00 Mässa ang masterprogram för CDEPR årskurs 2
Mässa Note: Plattan i SingSing

På mässan finner du representanter för alla de masterprogram som är möjliga att läsa inom civilingenjörsutbildningen i design och produktframtagning.

Mässan är riktad till studerande på CDEPR årskurs 2, samt även CMAST årskurs 2 och CMATD årskurs 2.
Här får du möjlighet att ställa frågor till masteransvariga på de olika masterprogrammen.


Här ges tillfälle att få mer kunskap om programmen samt de behörighetsgivande kurserna som ska läsas under åk 3.

Även årskurs 3 är välkomna på minimässan.

Week 14 Show in My Schedule
Tue 31 mar 15:00-18:00 Öppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!
Övrigt Note: Öppet hus
Wed 1 apr 15:00-18:00 Öppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!
Övrigt Note: Öppet hus
Thu 2 apr 15:00-18:00 Öppet hus på institutionerna inför val av masterprogram - för CDEPR årskurs 2 . Även studerande på CDEPR årskurs 3 är välkomna!
Övrigt Note: Öppet hus
Week 17 Show in My Schedule
Thu 23 apr 10:00-12:00 Länkmöte åk 1
Möte Note: Länkmöte åk 1

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Thu 23 apr 13:00-15:00 Länkmöte åk 2
Möte Note: Länkmöte, åk 2

Plats: Sammanträdesrummet, ITMs utbildningskansli, Lindstedtsvägen 30, plan 2

Week 18 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-14:00 Övrigt
Övrigt
Location V1
Note: Frågestund inför masterval
Wed 29 apr 09:00-10:00 Information
Information
Location M3
Note: Frågestund inför kursvalet
Wed 29 apr 15:00-17:00 Information
Information
Location M2
Note: Programinformation
Feedback News