Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 08:00-10:00 Upprop
Roll-call
Location F2
Mon 12 aug 12:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M23, M24, M31, M32, ...
Tue 13 aug 15:00-16:00 Information
Information
Location M1
Note: Dataintro
Tue 13 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Wed 14 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Thu 15 aug 09:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.
Thu 15 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Xylem
Thu 15 aug 13:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Introduktion i strömningslära
Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Mon 19 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Mon 19 aug 13:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Föreläsning
Mon 19 aug 13:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M23, M24, M31, M32, ...
Note: Workshop
Tue 20 aug 13:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M23, M24, M31, M32, ...
Note: Räknestuga
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Wed 21 aug 14:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M23, M24, M31, M32, ...
Note: Workshop JML
Wed 21 aug 14:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Föreläsning
Thu 22 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Thu 22 aug 13:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Intro till fysik
Thu 22 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Fri 23 aug 13:00-15:00 Information
Information
Location D1, D2
Note: Programinfo
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet Note: Sektionsmöte
Tue 27 aug 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Fri 30 aug 17:00-21:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Week 36 Show in My Schedule
Tue 3 sep 17:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location B2
Week 38 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Thu 19 sep 09:00-10:00 Information
Information
Location K1
Note: KEX-information
Thu 19 sep 10:00-12:00 Mässa
Mässa Note: KEX mässa. Plattan i SingSing
Week 39 Show in My Schedule
Mon 23 sep 08:00-10:00 Information
Information
Location M3
Note: Programinformation
Tue 24 sep 09:00-10:00 Information
Information
Location M3
Note: Programinformation
Week 40 Show in My Schedule
Mon 30 sep 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00
Tue 1 oct 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00
Fri 4 oct 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00.
Week 45 Show in My Schedule
Wed 6 nov 12:00-14:00 Information
Information
Location Q1
Note: Information om utbytesstudier
Week 48 Show in My Schedule
Tue 26 nov 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte - OBS! Kl 8:30-10:00
Wed 27 nov 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte. OBS! Kl 8:30-10:00.
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Fri 29 nov 08:00-10:00 Möte
Möte Note: Länkmöte. OBS! KL 8:30-10:00
Feedback News