News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 04:11
Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 13:23

IStudieinformation inför att söka mastern

Mastervalet inför hösten 2020. Vilka masterutbildningar är mappade till cmedt.¶

Spår på medicinsk teknik¶

Behörighet som krävs för att bli antagen på mastern.¶

Välkomna!¶

Ann Studievägledare¶

Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 14:21

Mastervalet inför hösten 2020. Vilka masterutbildningar är mappade till cmedt.

Spår på medicinsk teknik, Mamo kommer och berättar.

Behörighet som krävs för att bli antagen på mastern.

Välkomna!

Ann Studievägledare

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:11
Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 13:33

IStudieinformation inför år 3

Vilken behörigheter behövs för att göra KEX arbetet och mastern. Inför år 3 ska man även välja valfria kurser som ska läsas under P1 och P2.¶

Välkomna Ann studievägledare¶

Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 13:34

Vilken behörigheter behövs för att göra KEX arbetet och mastern. Inför år 3 ska man även välja valfria kurser som ska läsas under P1 och P2.

Information om mastern.¶

Välkomna Ann studievägledare

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:11
Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 13:42

IStudieinformation inför år 2

Vad är särskild behörighet för att få läsa kurser.¶

AKP val kurser inför H2020.¶

Välkomna Ann studievägledare¶

Administrator Ann Häger Nerdell edited 28 November at 14:19

Vad är särskild behörighet för att få läsa kurser.?

AKP val kurser inför H2020.

Välkomna Ann studievägledare

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 29 November at 03:31

Öppet hus på fysikinstitutionerna

 
October 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 23 October at 10:23

Onsdag 30 oktober 2019 kl 13:00 - 154:00

Administrator Ann Häger Nerdell edited 25 October at 11:00

Information inför val av kurser till P3 och P4. Vad gäller vid fusk och plagiat.

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Administrator Ann Häger Nerdell edited 25 October at 10:58

Information inför kexarbetet och mastern

Nu är ni studenter på tredje året och ni ska få informaiton om Kexarbete och vad som gäller för mastern.¶

Varmt välkommen Ann Studievägledare¶

 
September 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 10 September at 14:29
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 2 September at 14:17
 
August 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 August at 07:03

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

Scheduling staff edited 12 August at 07:23

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c863b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 9 August at 14:52

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a7fd5d0ac20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4e613-48d7-a4d9-d929f7a316f0aba6-a071ebc8db5e

 
Feedback News