Eftersom D-programmet är ett äldre program som har ersatts av CDATE uppdaterar vi normalt inte den här sidan. Se programsidan för CDATE i stället.