WiFi och webmail

WiFi

WiFi-nätverket som KTH använder heter Eduroam (Education and Roaming).

Instruktion om att ansluta finns på denna länk, https://www.kth.se/student/kth-it-support/work-online/wifi-pa-kth

E-post med KTH-mail

Till all e-post vi skickar till studenter används enbart KTH-s mailadress. Information om E-post på KTH finns på, https://www.kth.se/student/kth-it-support/work-online/email

Feedback News