News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 30 May at 04:34

['TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMMMIMBM_1', 'TIMBIM_MAENBT_1', 'TIMBIM_CBPBOMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMVTMMMM_POTE_1', 'TIMBMVTM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TMMKEMM_POTE_1', 'TMBIMMM_1']

Scheduling staff edited 18 August at 17:12

Tisdag 25 augusti 2020 kl 089:00 - 176:00

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcfDigital

Kick Off via zoom

['TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBMMBIM_MABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMVTMKEMM_1', 'TMMMM_1', 'TMVTM_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMIMBM_1']

Scheduling staff edited 21 August at 04:31

['TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPBMVTM_1', 'TMMMM_1', 'TKEMM_1', 'TKEMIMBM_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMVTMIMBM_CBPB_1', 'TIMBIM_ENBTOMIC_1', 'TIMBIM_ENBT_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TMMMM_POTEIMBM_ENZB_1', 'TIMBIM_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:31

['TMVTKEMM_1', 'TMMMM_1', 'TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMMMM_POTEIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBTMMMM_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_ENZBMMMM_POTE_1', 'TMBIVTM_1']

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TIMBIM_1', 'TMBIMOMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBIM_OMICENZB_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TIMBMIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 29 April at 09:48

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4Distans

['TMBIM_1', 'TIMBM_1', 'TIMBM_ENZBENBT_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBIM_MABTENZB_1', 'TIMBM_1']

Administrator Qi Zhou edited 30 April at 13:35

For students doing master thesis projects in 2021.¶

Administrator Qi Zhou edited 30 April at 13:40

Information for 2021

Scheduling staff edited 8 May at 04:33

['TMBIM_1', 'TIMBM_ENBTOMIC_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TMBIM_1', 'TIMBM_CBPENZB_1', 'TMBIM_OMICIMBM_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TIMBM_ENBT_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['TMBIM_OMICMABT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TIMBM_1', 'TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBIM_ENBTOMIC_1']

Scheduling staff edited 29 May at 04:31

['TIMBIM_MABT_1', 'TMBIMCBPB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TIMBMMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TMBIM_1']

Scheduling staff edited 29 May at 18:24

['TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENBTZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TMBIM_1']

 
September 2019
Scheduling staff created event 2 September 2019
Scheduling staff edited 29 May at 18:01

['TIMBIM_2', 'TIMBIM_2']

 
August 2019
Scheduling staff created event 19 August 2019
Scheduling staff edited 29 May at 17:50

['TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMBIM_MABT_1']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Tisdag 27 augusti 2019 kl 15:00 - 179:00

Scheduling staff edited 29 May at 17:04

['TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMM_1', 'TMVTM_1', 'TMBIM_MABTMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMBIM_OMIC_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 29 May at 17:04

['TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMM_1', 'TMVTM_1', 'TMBIM_MABTMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMBIM_OMIC_1']

 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
August 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 23 August 2018

Tisdag 28 augusti 2018 kl 123:00 - 17:00

Scheduling staff edited 29 May at 14:46

['TMMKEMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMMMM_POTE_1', 'TMVTBIM_1']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 23 August 2018

Tisdag 28 augusti 2018 kl 089:00 - 10:00

Scheduling staff edited 29 May at 14:46

['TMMKEMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMMMM_POTE_1', 'TMVTBIM_1']

 
March 2018
Scheduling staff created event 19 March 2018
 
Feedback News