News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

October 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMDLKR_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_2', 'TMEGM_MEGBD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYGDTNM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAKM_DAVE_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKRJVTM_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMAAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYAG_2', 'TJVTMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMFYA_2', 'TMRSM_MRSBAEEM_SYS_2', 'TFORMEGM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYFNEEM_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYDRSM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2']

Scheduling staff edited 4 August 2020

['TTFYM_TFYFFORM_FORB_2', 'TANEEM_LKR_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNTMAM_2', 'TMRSM_MRSAEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSM_MRSBD_2', 'TTMAKM_2', 'TFORMDAVE_2', 'TJVTDTNM_2', 'TTMAM_DAVEFYM_TFYF_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_2', 'TTEMFYM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASAFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGEB_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_OPTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYAC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGMD_2', 'TNETEMM_TEMA_2', 'TAETEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMBMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYBD_2', 'TTFYEMM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_FMIAAEEM_SYS_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSAEEM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_TEMAM_COMA_2', 'TFORM_FORTMAM_OPSA_2']

Scheduling staff edited 7 August 2020

['TMAKM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TNAEEM_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGCRSM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYGF_2', 'TMRSM_MRSAEEM_RMD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYEEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTMMAM_OPST_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSTMAM_SIDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTEMM_TEMAAEEM_LKR_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTEMFYM_TEMFYC_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYDG_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSMRSM_MRSD_2', 'TMRSEGM_2', 'TTFYM_TFYBAEEM_FLT_2', 'TANEEM_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_OPSAJVTM_2', 'TTEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 14 August 2020

['TTMAKM_DAVE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TAEEM_2', 'TMRSMMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TAEEM_SYSRMD_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNMAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMAKM_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTMAM_OPSTMASA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEDTNM_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYDTFYM_TFYG_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTFYMEGM_2', 'TAEEM_LKRMRSM_2', 'TTMAM_DAVECOMA_2', 'TTFYEMM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGDEMB_2', 'TTMAFYM_2', 'TTFYM_TFYGD_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_FLTTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_MASAAEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMCFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 21 August 2020

['TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDAEMM_TEMA_2', 'TAEEM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYC_2', 'TDTNM_2', 'TMRSEGM_MRSBEGD_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TFORM_FORAMRSM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TFORMTMAM_FMIA_2', 'TTFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGEYM_TFYA_2', 'TTMAM_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TTFYM_TFYED_2', 'TDTNMTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSAB_2', 'TTFYM_TFYGMAM_DAVE_2', 'TNAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPMRSM_MRSA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMBMEGB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYAEEM_RMD_2', 'TTEMM_MAM_COMA_2', 'TTEMCM_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TANEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAMFORM_FORB_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2']

Scheduling staff edited 16 September 2020

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538Digital

['TTEMM_TAEEMA_2', 'TAEEMMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGM_MEGB_2', 'TTEMM_2', 'TMEGEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAM_OPSTORM_FORA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TDTNMB_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTFYM_TFYFC_2', 'TMRSM_2', 'TMAKM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYATEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_SIDMASA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_MRSAMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTEMFYM_TEMCFYF_2', 'TAEEM_LKRFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_RMDMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMAM_2', 'TMEGM_MEGCA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TNEEMAKM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYD_2', 'TJVTM_2', 'TANEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 18 September 2020

['TAETEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMBTFYM_TFYF_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMMAEEM_FLT_2', 'TMEGTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_LKRAKM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_2', 'TDTNM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_MASAAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGEAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTFYEMM_TFYFEMB_2', 'TFORM_FORBA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_COMFMIA_2', 'TTMAFORM_2', 'TMEGTMAM_MEGASA_2', 'TTEMM_TEMCMAM_DAVE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMAKTFYM_2', 'TTFYM_TFYDA_2', 'TJVTMMRSM_MRSA_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_DAVMRSM_2', 'TTFYM_TFYE_2']

Scheduling staff edited 2 October 2020

['TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYFFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTEMMTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAKM_SIDA_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYCMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYBRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TMEGMAEEM_FLT_2', 'TDTNMEGM_2', 'TTMAM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSDMASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_RMDMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIAFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_DAVEEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMRSM_MRSBAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYDTNM_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TMRSM_MRSAAEEM_SYS_2', 'TJVTM_2', 'TNEETFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYEC_2']

Scheduling staff edited 5 October 2020

Information Y2, Master Thesis - Master Year 2 Information, Master Thesis. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/4997230912

Scheduling staff edited 9 October 2020

['TFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_FMIOPSA_2', 'TTFYM_TFYDMAKM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMEGM_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKRTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMAB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORBTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTEMFYM_TEMBFYA_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TANEEM_2', 'TAEEM_RMDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_2', 'TFORM_2', 'TDTNTFYM_2', 'TTFYM_TFYEFORM_FORB_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSLKR_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYCTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 14 October 2020

['TTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMAKMNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_COMOPSA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMAC_2', 'TTFYEMM_TFYGEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYBMAM_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TMEGMAEEM_LKR_2', 'TMRSEGM_MRSEGD_2', 'TFORM_FORAMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYDF_2', 'TJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMM_TEMTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_SIDAOPST_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMRSM_2', 'TFORMMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYEMM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTEMMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TTMAM_OPSTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TAEEM_RMDJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 16 October 2020

['TNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMAMAKM_2', 'TAEEM_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPMASA_2', 'TTFYEMM_TFYEEMC_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLTMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGETFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TMEGM_MEGDTMAM_OPST_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYFMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_OPSTMEGM_MEGE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDFYM_TFYA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSAEEM_SYS_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYSAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMAM_2', 'TFORMTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_RMDEGM_MEGB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVETFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYF_2']

Scheduling staff edited 23 October 2020

['TMAKMAEEM_FLT_2', 'TAEEFORM_2', 'TDTNM_2', 'TTEMMFORM_FORA_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSAD_2', 'TTMAKM_OPSA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIAMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYCA_2', 'TTEMM_TAEEMB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGDM_2', 'TTMAM_DAVEOPST_2', 'TTFYM_TFYEB_2', 'TTFYJVTM_2', 'TMEGM_MEGEC_2', 'TMEGM_MEGTMAM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORBEMM_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMRSMTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSDA_2', 'TTMAMRSM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYFEMM_TEMB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGB_2']

Scheduling staff edited 30 October 2020

['TAEEM_FLTMRSM_MRSB_2', 'TFORDTNM_2', 'TFORM_FORAB_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_SIDARSM_2', 'TAEEM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGRSM_MEGARSD_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMAKM_2', 'TMRSM_MRSFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYMAM_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGEAEEM_FLT_2', 'TJVTM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYGC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAMFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTEMM_TEMMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMCFYG_2', 'TTEMM_2', 'TNEEMMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAKM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYFMEGM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIAAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYCF_2', 'TTFYM_TFYEB_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGBTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TNEEM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TMRSM_MRSB_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMRSMEGM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTMAMMAM_OPST_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORM_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TJVTTFYM_2', 'TMRSM_MRSANEEM_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTFYMAM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_LKRMRSM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYEG_2', 'TAEEM_SYSRMD_2', 'TTMAM_OPSAAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGDE_2', 'TTFYM_TFYAF_2', 'TMAKM_2', 'TMEGMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_COMMASA_2', 'TAEEM_RMDTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYFD_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGAFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_FMICOMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_DAVETEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTEMJVTM_2', 'TTMAM_MASAFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TNETEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 7 May at 17:01

['TMEGM_MEGD_2', 'TTFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORMYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAETEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYMAKM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_FMISIDA_2', 'TTMAMAEEM_FLT_2', 'TMRSNEEM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVETFYM_TFYB_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMRSEGM_MRSEGB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYFORM_FORA_2', 'TJVTM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_COMADAVE_2', 'TTEMFYM_TEMBFYF_2', 'TTFYM_TFYBFORM_2', 'TJVTTMAM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKMMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TAEEM_RMDMEGM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGCD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYCAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TDTNAEEM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TJVTMTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTEMFYM_TEMAFYE_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TFORMTMAM_SIDA_2', 'TMRSTMAM_MRASA_2', 'TTMAM_MAOPSA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSMTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGJVTM_2', 'TTFYM_TFYDC_2', 'TAEEMAKM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSDEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 7 May at 13:57

['TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORMTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAETEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYMAKM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_FMISIDA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGBAEEM_FLT_2', 'TNEEM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGCB_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSAFORM_FORA_2', 'TJVTM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTMAMRSM_MARSA_2', 'TTMAM_OPSAMRSM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TJVTMMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKME_2', 'TTEMM_TEMC_2']

 
May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TAEEM_RMDMEGM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGCD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYCAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TDTNAEEM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TJVTMTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTEMFYM_TEMAFYE_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TFORMTMAM_SIDA_2', 'TMRSTMAM_MRASA_2', 'TTMAM_MAOPSA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSMTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGJVTM_2', 'TTFYM_TFYDC_2', 'TAEEMAKM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSDEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 7 May at 12:19

['TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORMTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAETEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYMAKM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_FMISIDA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGBAEEM_FLT_2', 'TNEEM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGCB_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSAFORM_FORA_2', 'TJVTM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTMAMRSM_MARSA_2', 'TTMAM_OPSAMRSM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TJVTMMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKME_2', 'TTEMM_TEMC_2']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
December 2014
Scheduling staff created event 17 December 2014
Scheduling staff edited 17 December 2014

Kårens dag i Nymble sammarbete med ISO och Student Activity Fair

 
November 2014
Scheduling staff created event 3 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 12 May 2014

[u'TMRSM_MRSD_2', u'TTMVM_IMTA_2', u'TTMVM_MDNA_2', u'TSUEM_2', u'TTMVM_MPTA_2', u'CBIOT_1', u'CBIOT_2', u'CBIOT_3', u'CDATE_1', u'CDATE_2', u'CDATE_3', u'CDATE_INT_1', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_1', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_1', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3', u'CDATE_STEK_2', u'CDATE_STEK_3', u'CDEPR_1', u'CDEPR_2', u'CDEPR_AEE_3', u'CDEPR_FOR_3', u'CDEPR_INE_3', u'CDEPR_IPDB_3', u'CDEPR_IPDC_3', u'CDEPR_IPDD_3', u'CDEPR_IPUA_3', u'CDEPR_IPUB_3', u'CDEPR_IPUC_3', u'CDEPR_MRS_3', u'CDEPR_PRM_3', u'CDEPR_SUE_3', u'CDEPR_SUT_3', u'CDEPR_TEMA_3', u'CDEPR_TEMB_3', u'CDEPR_TEMC_3', u'CELTE_1', u'CELTE_2', u'CELTE_3', u'CENMI_1', u'CENMI_2', u'CENMI_ELP_3', u'CENMI_HSSC_3', u'CENMI_KEM_3', u'CENMI_MHI_3', u'CENMI_SUE_3', u'CENMI_SUT_3', u'CFATE_1', u'CFATE_2', u'CFATE_3', u'CINEK_1', u'CINEK_BIOI_2', u'CINEK_BIOI_3', u'CINEK_DKOI_2', u'CINEK_DKOI_3', u'CINEK_EHUI_2', u'CINEK_EHUI_3', u'CINEK_PFRI_2', u'CINEK_PFRI_3', u'CINEK_TMAI_2', u'CINEK_TMAI_3', u'CINTE_1', u'CINTE_2', u'CINTE_3', u'CKEMV_3', u'CKEMV_KJAP_3', u'CKEMV_KKIN_3', u'CLGYM_1', u'CLGYM_MAFY_2', u'CLGYM_MAFY_3', u'CLGYM_MAFY_4', u'CLGYM_MAKE_2', u'CLGYM_MAKE_3', u'CLGYM_MAKE_4', u'CLGYM_TEMI_2', u'CLGYM_TEMI_3', u'CLGYM_TEMI_4', u'CLGYM_TIKT_2', u'CLGYM_TIKT_3', u'CLGYM_TIKT_4', u'CL_MADA_5', u'CL_MAFY_5', u'CL_MAKE_5', u'CMAST_1', u'CMAST_2', u'CMAST_AEE_3', u'CMAST_FOR_3', u'CMAST_INE_3', u'CMAST_INTF_2', u'CMAST_INTS_2', u'CMAST_INTT_2', u'CMAST_IPDB_3', u'CMAST_IPDD_3', u'CMAST_IPUA_3', u'CMAST_IPUB_3', u'CMAST_IPUC_3', u'CMAST_MRS_3', u'CMAST_MTH_3', u'CMAST_NEE_3', u'CMAST_PRM_3', u'CMAST_SUE_3', u'CMAST_SUT_3', u'CMAST_TEMA_3', u'CMAST_TEMB_3', u'CMAST_TEMC_3', u'CMATD_1', u'CMATD_2', u'CMATD_INE_3', u'CMATD_MMM_3', u'CMATD_MRS_3', u'CMATD_NEE_3', u'CMATD_NTE_3', u'CMATD_PRM_3', u'CMATD_SUE_3', u'CMATD_SUT_3', u'CMATD_TEMB_3', u'CMATD_TMV_3', u'CMEDT_1', u'CMEDT_2', u'CMEDT_3', u'CMETE_1', u'CMETE_2', u'CMETE_BVT_3', u'CMETE_CPS_3', u'CMETE_INMT_3', u'CMETE_LJD_3', u'CMETE_TRK_3', u'COPEN_1', u'CSAMH_1', u'CSAMH_2', u'CSAMH_BPR_3', u'CSAMH_FEFJ_3', u'CSAMH_GIT_3', u'CSAMH_HBAT_3', u'CSAMH_MVTK_3', u'CSAMH_SPL_3', u'CSAMH_TTK_3', u'CTFYS_1', u'CTFYS_2', u'CTFYS_3', u'CTKEM_1', u'CTKEM_2', u'TAEEM_1', u'TAEEM_FLT_2', u'TAEEM_LKR_2', u'TAEEM_RMD_2', u'TAEEM_SYS_2', u'TAETM_1', u'TCAEM_1', u'TCAEM_2', u'TCOMK_1', u'TCOMM_1', u'TCOMM_2', u'TCSCM_CSCA_1', u'TCSCM_CSCB_1', u'TCSCM_CSCC_1', u'TCSCM_CSCD_1', u'TCSCM_CSCE_1', u'TCSCM_CSCF_1', u'TCSCM_CSCG_1', u'TCSCM_CSCH_1', u'TCSCM_CSCI_1', u'TDTNM_1', u'TDTNM_2', u'TEBSM_1', u'TEBSM_2', u'TEEEM_2', u'TEEGM_1', u'TEEGM_2', u'TELFM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TFAFK_1', u'TFAFK_2', u'TFAFK_3', u'TFOBM_1', u'TFOBM_2', u'TFOFK_1', u'TFOFK_2', u'TFOFK_3', u'TFORM_FORA_1', u'TFORM_FORA_2', u'TFORM_FORB_1', u'TFORM_FORB_2', u'THCIM_1', u'THCIM_2', u'THSSM_1', u'THSSM_2', u'THSUM_1', u'THSUM_2', u'TIDAB_1', u'TIDAB_DDNB_2', u'TIDAB_DDNB_3', u'TIDAB_DPUB_2', u'TIDAB_DPUB_3', u'TIEDB_1', u'TIEDB_2', u'TIEDB_3', u'TIEEM_1', u'TIEEM_2', u'TIEMM_BIIA_2', u'TIEMM_CSCJ_1', u'TIEMM_DKIA_2', u'TIEMM_EEAA_1', u'TIEMM_ESIA_2', u'TIEMM_FMIA_2', u'TIEMM_FMIB_1', u'TIEMM_HCIE_1', u'TIEMM_HKPA_1', u'TIEMM_IBTA_1', u'TIEMM_IPIA_2', u'TIEMM_IPIB_1', u'TIEMM_MBIA_1', u'TIEMM_MEIA_2', u'TIEMM_MPUA_1', u'TIEMM_OSYT_1', u'TIKED_1', u'TIKED_2', u'TIKED_3', u'TIKTM_1', u'TIKTM_2', u'TIMBM_1', u'TIMBM_2', u'TIPDM_IPDB_1', u'TIPDM_IPDB_2', u'TIPDM_IPDC_1', u'TIPDM_IPDC_2', u'TIPDM_IPDD_1', u'TIPDM_IPDD_2', u'TIPUM_IPUA_1', u'TIPUM_IPUA_2', u'TIPUM_IPUB_1', u'TIPUM_IPUB_2', u'TIPUM_IPUC_1', u'TIPUM_IPUC_2', u'TIVNM_DMTE_1', u'TIVNM_DMTE_2', u'TIVNM_HCID_1', u'TIVNM_HCID_2', u'TIVNM_INSY_1', u'TIVNM_INSY_2', u'TIVNM_ITAK_1', u'TIVNM_ITAK_2', u'TKEMM_1', u'TKEMM_2', u'TKOMK_2', u'TKOMK_3', u'TMAIM_MAIB_1', u'TMAIM_MAIB_2', u'TMAIM_MAIC_1', u'TMAIM_MAIC_2', u'TMAKM_1', u'TMAKM_2', u'TMBIM_1', u'TMBIM_2', u'TMEGM_1', u'TMEGM_MEGE_2', u'TMESM_1', u'TMESM_2', u'TMETM_META_1', u'TMETM_META_2', u'TMETM_METB_1', u'TMETM_METB_2', u'TMETM_METC_1', u'TMETM_METC_2', u'TMETM_METD_1', u'TMETM_METD_2', u'TMHIM_1', u'TMHIM_2', u'TMMMM_1', u'TMMMM_2', u'TMMMM_POTE_1', u'TMMTM_1', u'TMMTM_2', u'TMRSM_MRSA_1', u'TMRSM_MRSA_2', u'TMRSM_MRSB_1', u'TMRSM_MRSC_2', u'TMRSM_MRSD_1', u'TMRSM_MRSE_2', u'TMVTM_1', u'TMVTM_2', u'TNEEM_1', u'TNEEM_2', u'TNSSM_1', u'TNSSM_2', u'TNTEM_1', u'TNTEM_2', u'TPRMM_1', u'TPRMM_2', u'TSCRM_1', u'TSCRM_2', u'TSEDM_1', u'TSEDM_2', u'TSKKM_1', u'TSKKM_2', u'TSMKM_1', u'TSMKM_2', u'TSUEM_1', u'TSUTM_1', u'TSUTM_2', u'TSVDK_1', u'TSVDK_2', u'TSVDK_ALDA_3', u'TSVDK_ALMD_3', u'TSVDK_ALTB_3', u'TSVDK_ALTM_3', u'TSVDK_CSC_3', u'TSVDK_HCI_3', u'TSVDK_TBM_3', u'TSYBM_1', u'TSYBM_2', u'TTEMM_TEMA_1', u'TTEMM_TEMA_2', u'TTEMM_TEMB_1', u'TTEMM_TEMB_2', u'TTEMM_TEMC_1', u'TTEMM_TEMC_2', u'TTFYM_2', u'TTFYM_TFYA_1', u'TTFYM_TFYA_2', u'TTFYM_TFYB_1', u'TTFYM_TFYB_2', u'TTFYM_TFYC_1', u'TTFYM_TFYC_2', u'TTFYM_TFYD_1', u'TTFYM_TFYD_2', u'TTFYM_TFYE_1', u'TTFYM_TFYE_2', u'TTGTM_1', u'TTGTM_2', u'TTLSM_1', u'TTLSM_2', u'TTMAM_1', u'TTMAM_2', u'TTMAM_COMA_1', u'TTMAM_COMA_2', u'TTMAM_FMIA_1', u'TTMAM_FMIA_2', u'TTMAM_MASA_1', u'TTMAM_MASA_2', u'TTMAM_OPSA_1', u'TTMAM_OPSA_2', u'TTMVM_IMTA_1', u'TTMVM_MDNA_1', u'TTMVM_MPTA_1', u'L\xc4RGR_1', u'TMRSM_MRSB_2', u'L\xc4RGRTMRSM_MRSB_2']

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 24 September 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 10 November 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 12 November 2014

ARMADA

 
Scheduling staff created event 3 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 12 May 2014

[u'TMRSM_MRSD_2', u'TTMVM_IMTA_2', u'TTMVM_MDNA_2', u'TSUEM_2', u'TTMVM_MPTA_2', u'CBIOT_1', u'CBIOT_2', u'CBIOT_3', u'CDATE_1', u'CDATE_2', u'CDATE_3', u'CDATE_INT_1', u'CDATE_INT_2', u'CDATE_INT_3', u'CDATE_JAP_1', u'CDATE_JAP_2', u'CDATE_JAP_3', u'CDATE_KIN_1', u'CDATE_KIN_2', u'CDATE_KIN_3', u'CDATE_STEK_2', u'CDATE_STEK_3', u'CDEPR_1', u'CDEPR_2', u'CDEPR_AEE_3', u'CDEPR_FOR_3', u'CDEPR_INE_3', u'CDEPR_IPDB_3', u'CDEPR_IPDC_3', u'CDEPR_IPDD_3', u'CDEPR_IPUA_3', u'CDEPR_IPUB_3', u'CDEPR_IPUC_3', u'CDEPR_MRS_3', u'CDEPR_PRM_3', u'CDEPR_SUE_3', u'CDEPR_SUT_3', u'CDEPR_TEMA_3', u'CDEPR_TEMB_3', u'CDEPR_TEMC_3', u'CELTE_1', u'CELTE_2', u'CELTE_3', u'CENMI_1', u'CENMI_2', u'CENMI_ELP_3', u'CENMI_HSSC_3', u'CENMI_KEM_3', u'CENMI_MHI_3', u'CENMI_SUE_3', u'CENMI_SUT_3', u'CFATE_1', u'CFATE_2', u'CFATE_3', u'CINEK_1', u'CINEK_BIOI_2', u'CINEK_BIOI_3', u'CINEK_DKOI_2', u'CINEK_DKOI_3', u'CINEK_EHUI_2', u'CINEK_EHUI_3', u'CINEK_PFRI_2', u'CINEK_PFRI_3', u'CINEK_TMAI_2', u'CINEK_TMAI_3', u'CINTE_1', u'CINTE_2', u'CINTE_3', u'CKEMV_3', u'CKEMV_KJAP_3', u'CKEMV_KKIN_3', u'CLGYM_1', u'CLGYM_MAFY_2', u'CLGYM_MAFY_3', u'CLGYM_MAFY_4', u'CLGYM_MAKE_2', u'CLGYM_MAKE_3', u'CLGYM_MAKE_4', u'CLGYM_TEMI_2', u'CLGYM_TEMI_3', u'CLGYM_TEMI_4', u'CLGYM_TIKT_2', u'CLGYM_TIKT_3', u'CLGYM_TIKT_4', u'CL_MADA_5', u'CL_MAFY_5', u'CL_MAKE_5', u'CMAST_1', u'CMAST_2', u'CMAST_AEE_3', u'CMAST_FOR_3', u'CMAST_INE_3', u'CMAST_INTF_2', u'CMAST_INTS_2', u'CMAST_INTT_2', u'CMAST_IPDB_3', u'CMAST_IPDD_3', u'CMAST_IPUA_3', u'CMAST_IPUB_3', u'CMAST_IPUC_3', u'CMAST_MRS_3', u'CMAST_MTH_3', u'CMAST_NEE_3', u'CMAST_PRM_3', u'CMAST_SUE_3', u'CMAST_SUT_3', u'CMAST_TEMA_3', u'CMAST_TEMB_3', u'CMAST_TEMC_3', u'CMATD_1', u'CMATD_2', u'CMATD_INE_3', u'CMATD_MMM_3', u'CMATD_MRS_3', u'CMATD_NEE_3', u'CMATD_NTE_3', u'CMATD_PRM_3', u'CMATD_SUE_3', u'CMATD_SUT_3', u'CMATD_TEMB_3', u'CMATD_TMV_3', u'CMEDT_1', u'CMEDT_2', u'CMEDT_3', u'CMETE_1', u'CMETE_2', u'CMETE_BVT_3', u'CMETE_CPS_3', u'CMETE_INMT_3', u'CMETE_LJD_3', u'CMETE_TRK_3', u'COPEN_1', u'CSAMH_1', u'CSAMH_2', u'CSAMH_BPR_3', u'CSAMH_FEFJ_3', u'CSAMH_GIT_3', u'CSAMH_HBAT_3', u'CSAMH_MVTK_3', u'CSAMH_SPL_3', u'CSAMH_TTK_3', u'CTFYS_1', u'CTFYS_2', u'CTFYS_3', u'CTKEM_1', u'CTKEM_2', u'TAEEM_1', u'TAEEM_FLT_2', u'TAEEM_LKR_2', u'TAEEM_RMD_2', u'TAEEM_SYS_2', u'TAETM_1', u'TCAEM_1', u'TCAEM_2', u'TCOMK_1', u'TCOMM_1', u'TCOMM_2', u'TCSCM_CSCA_1', u'TCSCM_CSCB_1', u'TCSCM_CSCC_1', u'TCSCM_CSCD_1', u'TCSCM_CSCE_1', u'TCSCM_CSCF_1', u'TCSCM_CSCG_1', u'TCSCM_CSCH_1', u'TCSCM_CSCI_1', u'TDTNM_1', u'TDTNM_2', u'TEBSM_1', u'TEBSM_2', u'TEEEM_2', u'TEEGM_1', u'TEEGM_2', u'TELFM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TFAFK_1', u'TFAFK_2', u'TFAFK_3', u'TFOBM_1', u'TFOBM_2', u'TFOFK_1', u'TFOFK_2', u'TFOFK_3', u'TFORM_FORA_1', u'TFORM_FORA_2', u'TFORM_FORB_1', u'TFORM_FORB_2', u'THCIM_1', u'THCIM_2', u'THSSM_1', u'THSSM_2', u'THSUM_1', u'THSUM_2', u'TIDAB_1', u'TIDAB_DDNB_2', u'TIDAB_DDNB_3', u'TIDAB_DPUB_2', u'TIDAB_DPUB_3', u'TIEDB_1', u'TIEDB_2', u'TIEDB_3', u'TIEEM_1', u'TIEEM_2', u'TIEMM_BIIA_2', u'TIEMM_CSCJ_1', u'TIEMM_DKIA_2', u'TIEMM_EEAA_1', u'TIEMM_ESIA_2', u'TIEMM_FMIA_2', u'TIEMM_FMIB_1', u'TIEMM_HCIE_1', u'TIEMM_HKPA_1', u'TIEMM_IBTA_1', u'TIEMM_IPIA_2', u'TIEMM_IPIB_1', u'TIEMM_MBIA_1', u'TIEMM_MEIA_2', u'TIEMM_MPUA_1', u'TIEMM_OSYT_1', u'TIKED_1', u'TIKED_2', u'TIKED_3', u'TIKTM_1', u'TIKTM_2', u'TIMBM_1', u'TIMBM_2', u'TIPDM_IPDB_1', u'TIPDM_IPDB_2', u'TIPDM_IPDC_1', u'TIPDM_IPDC_2', u'TIPDM_IPDD_1', u'TIPDM_IPDD_2', u'TIPUM_IPUA_1', u'TIPUM_IPUA_2', u'TIPUM_IPUB_1', u'TIPUM_IPUB_2', u'TIPUM_IPUC_1', u'TIPUM_IPUC_2', u'TIVNM_DMTE_1', u'TIVNM_DMTE_2', u'TIVNM_HCID_1', u'TIVNM_HCID_2', u'TIVNM_INSY_1', u'TIVNM_INSY_2', u'TIVNM_ITAK_1', u'TIVNM_ITAK_2', u'TKEMM_1', u'TKEMM_2', u'TKOMK_2', u'TKOMK_3', u'TMAIM_MAIB_1', u'TMAIM_MAIB_2', u'TMAIM_MAIC_1', u'TMAIM_MAIC_2', u'TMAKM_1', u'TMAKM_2', u'TMBIM_1', u'TMBIM_2', u'TMEGM_1', u'TMEGM_MEGE_2', u'TMESM_1', u'TMESM_2', u'TMETM_META_1', u'TMETM_META_2', u'TMETM_METB_1', u'TMETM_METB_2', u'TMETM_METC_1', u'TMETM_METC_2', u'TMETM_METD_1', u'TMETM_METD_2', u'TMHIM_1', u'TMHIM_2', u'TMMMM_1', u'TMMMM_2', u'TMMMM_POTE_1', u'TMMTM_1', u'TMMTM_2', u'TMRSM_MRSA_1', u'TMRSM_MRSA_2', u'TMRSM_MRSB_1', u'TMRSM_MRSC_2', u'TMRSM_MRSD_1', u'TMRSM_MRSE_2', u'TMVTM_1', u'TMVTM_2', u'TNEEM_1', u'TNEEM_2', u'TNSSM_1', u'TNSSM_2', u'TNTEM_1', u'TNTEM_2', u'TPRMM_1', u'TPRMM_2', u'TSCRM_1', u'TSCRM_2', u'TSEDM_1', u'TSEDM_2', u'TSKKM_1', u'TSKKM_2', u'TSMKM_1', u'TSMKM_2', u'TSUEM_1', u'TSUTM_1', u'TSUTM_2', u'TSVDK_1', u'TSVDK_2', u'TSVDK_ALDA_3', u'TSVDK_ALMD_3', u'TSVDK_ALTB_3', u'TSVDK_ALTM_3', u'TSVDK_CSC_3', u'TSVDK_HCI_3', u'TSVDK_TBM_3', u'TSYBM_1', u'TSYBM_2', u'TTEMM_TEMA_1', u'TTEMM_TEMA_2', u'TTEMM_TEMB_1', u'TTEMM_TEMB_2', u'TTEMM_TEMC_1', u'TTEMM_TEMC_2', u'TTFYM_2', u'TTFYM_TFYA_1', u'TTFYM_TFYA_2', u'TTFYM_TFYB_1', u'TTFYM_TFYB_2', u'TTFYM_TFYC_1', u'TTFYM_TFYC_2', u'TTFYM_TFYD_1', u'TTFYM_TFYD_2', u'TTFYM_TFYE_1', u'TTFYM_TFYE_2', u'TTGTM_1', u'TTGTM_2', u'TTLSM_1', u'TTLSM_2', u'TTMAM_1', u'TTMAM_2', u'TTMAM_COMA_1', u'TTMAM_COMA_2', u'TTMAM_FMIA_1', u'TTMAM_FMIA_2', u'TTMAM_MASA_1', u'TTMAM_MASA_2', u'TTMAM_OPSA_1', u'TTMAM_OPSA_2', u'TTMVM_IMTA_1', u'TTMVM_MDNA_1', u'TTMVM_MPTA_1', u'L\xc4RGR_1', u'TMRSM_MRSB_2', u'L\xc4RGRTMRSM_MRSB_2']

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 24 September 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 10 November 2014

ARMADA

Scheduling staff edited 12 November 2014

ARMADA

 
August 2014
Scheduling staff created event 8 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 19 August 2014

GoGlobal i Nymble

 
Scheduling staff created event 3 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 19 August 2014

GoGlobal i Nymble

 
Scheduling staff created event 3 March 2014

changed the permissions 10 April 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 19 August 2014

GoGlobal i Nymble

 
Feedback News